CRAIGSLIST’E HOŞ GELDİNİZ. craigslist, Inc. olarak siteyi faydalı bulduğunuzu umuyoruz. Sunucularımız, hizmetlerimiz, web sitelerimiz veya herhangi bir ilişkili içerik/ilana (birlikte "CL") erişmek veya bu sitelerle etkileşim kurmak suretiyle bu Kullanım Koşullarını ("KK") (son güncelleme 29 Aralık 2017) kabul etmiş sayılırsınız. CL'nin craigslist, Inc. tarafından sahip olunan ve işletilen özel bir site olduğunu kabul ediyorsunuz. CL'ye bir işletme adına erişiyor veya kullanıyorsanız, bu işletme KK'yi kabul etmektedir. KK'yi kabul etmiyorsanız CL'yi kullanma izniniz yoktur. craigslist, inc. istediği zaman KK'de değişiklik yapabilir. CL'yi kullanmaya devam ederseniz belirli aralıklarla değişiklikleri kontrol etmekten sorumlusunuz ve bu değişiklikler sizin için bağlayıcıdır. Gizlilik politikamız (cl.com/about/privacy.policy), yasaklanmış liste (cl.com/about/prohibited) ve aşağıda veya CL'de belirtilen diğer tüm politikalar, site kuralları ve sözleşmelerin tamamı bu KK'ye dahil edilmiştir ve bunları da kabul etmiş olursunuz.

LİSANS. KK'yi kabul ediyorsanız ve (1) CL'yi kullanma ve KK'nin bağlayıcı olması için yeterli yaş ve ehliyete sahipseniz veya (2) CL'yi bir işletme adına kullanırsanız ve bu işletmeyi KK ile bağlı hale getirirseniz, size CL'yi KK'ye uygun olarak kullanmak için sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verilir; lisanssız kullanıma izin verilmez. Oluşturduğunuz ilanlar hariç, CL'deki içeriği göstermeme, "düzenlememe", türev çalışmalar yapmama, dağıtmama, lisans vermeme veya satmamayı kabul ediyorsunuz. Yayınladığınız içeriği kullanmak, kopyalamak, görüntülemek, dağıtmak ve türev çalışmalarını yapmak için bize kalıcı, geri alınamaz, sınırsız, dünya genelinde, tamamen ücretli/alt lisans izni veriyorsunuz.

KULLANIM. Tarafımızdan yazılı bir sözleşme ile lisanslanmadıkça, CL ile etkileşim kuran veya birlikte çalışan yazılımları (genel amaçlı web tarayıcıları ve e-posta istemcileri hariç) veya indirme, yükleme, bir hesap oluşturma/erişme/kullanma, ilan yayınlama, işaretleme, e-posta gönderme, arama veya mobil kullanım gibi hizmetleri kullanmamayı kabul ediyorsunuz. CL içeriğini robot, spider, komut, kazıyıcı, tarayıcı veya herhangi bir otomatik veya manuel eşdeğeri (ör. elle) yoluyla kopyalamayacağınızı/toplayamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Hesap satınalma veya satma gibi, yanıltıcı, istenmeden verilmiş ve/veya yasadışı ilanlar/iletişimler/hesaplar yasaktır. Yukarıda belirtilen CL politikaları veya kurallar ile yasaklanan içeriği ("Yasaklı İçerik") yayınlamamayı kabul ediyorsunuz. CL'nin işaretleme veya raporlama süreçlerini kötüye kullanmamayı kabul ediyorsunuz. CL kullanıcı bilgilerini toplamamayı veya CL'ye müdahale etmemeyi kabul ediyorsunuz. CL'ye erişimi/kullanımı yalnızca kendi takdirimizle, örneğin erişiminizi/lisansınızı/hesabınızı engelleme, filtreleme, yeniden sınıflandırma, yeniden sıralama, silme, geciktirme, tutma, atlama, doğrulama veya sonlandırma suretiyle, denetleyebileceğimizi kabul ediyorsunuz. Sözü geçen denetimi (1) atlatmamayı, (2) denetlemekten veya denetlememekten sorumlu olmadığımızı ve (3) söylediğimiz veya yaptığımız hiçbir şeyin denetleme veya denetlememe hakkımızdan feragat anlamına gelmediğini kabul ediyorsunuz.

MADDİ TAZMİNAT. Ayrıca, KULLANIM bölümünü ihlal ederseniz veya böyle yapması için başkalarını teşvik eder, destekler, fayda sağlar ya da ikna ederseniz, aşağıdaki maddi zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz: (A) kişisel veya tanımlayıcı bilgiler de dahil olmak üzere CL kullanıcılarının bilgilerini toplama - ihlal başına 1$; (B) CL'yi kullanmanızla bağlantılı olarak, söz konusu tarafın açık yazılı izni olmaksızın, üçüncü bir tarafın kişisel veya tanımlayıcı bilgilerini yayınlama/kötüye kullanma; ihlal başına 1,000 $; (C) CL'yi kullanmanızla bağlantılı olarak kimliğinizi ya da herhangi biriyle bağlantınızı yanlış beyan etme - ihlal başına 1,000 $; (D) Yasaklanmış İçeriği yayınlama veya yayınlamaya çalışma - ihlal başına 4 $; (E) Yasaklanmış İçeriği CL'nin ücretli bölümünde yayınlama veya yayınlamaya çalışma - CL'nin bu bölümünde geçerli olan ilan fiyat; (F) CL'den elde edilen bir e-posta adresine izinsiz/teklifsiz e-posta gönderme - ihlal başına 25 $; (G) bir CL kullanıcısına yetkisiz/teklifsiz kısa mesaj, çağrı göndermek, arama yapmak veya iletişime geçmek için CL kullanıcı bilgilerini kullanma - metin/arama/iletişim başına 500 dolar; (H) yanıltıcı veya kanuna aykırı bir CL hesabı oluşturma veya bir CL hesabı satın alma/satma - ihlal başına 4 $; (I) CL'nin işaretleme veya raporlama süreçlerini kötüye kullanma veya kötüye kullanma girişiminde bulunma - ihlal başına 1 $; (J) KULLANIM Bölümünün ihlal edilmesini kolaylaştırmak için herhangi bir yazılımı dağıtma - İhlal başına 1,000 $; (K) CL içeriğini, açık ve yazılı iznimiz olmaksızın, herhangi bir amaçla toplama, görüntüleme, kopyalama, suretini çıkarma, çoğaltma, dağıtma veya istismar etme - bu tür ihlalleri gerçekleştirdiğiniz her gün için 3,000 $; (L) herhangi bir 24 saatlik periyotta 1,000 sayfadan fazla CL talep etme, inceleme veya erişme - ilk 1,000 sayfadan sonraki 24 saatlik süre boyunca sayfa başına 0.25 dolar; (M) denetim çabalarımızı atlatma veya atlatmaya çalışma - ihlal başına $ 4. Bu tutarların, (1) (fiili hasarların hesaplanması genellikle zor olduğundan), tazminatların makul bir tahmini olduğunu, (2) bir ceza olmadığını ve (3) kanuni tazminat ve diğer parasal olmayan tedbir (örneğin, istenmeyen e-postalar için, istenmeyen e-postaları engelleme mevzuatı uyarınca yukarıda belirtilen maddi tazminat veya kanuni tazminat arasında seçim yapabiliriz) de dahil olmak üzere, herhangi bir hukuki dayanak veya hak talebine göre telafi kabiliyetimizi sınırlamadığını kabul ediyorsunuz. Ayrıca, KULLANIM bölümünün tekrar tekrar ihlal edilmesinin onarılmaz şekilde zarar oluşturacağını ve bize maddi tazminatın yanı sıra ihtiyati veya adil telafi hakkı vereceğini kabul ediyorsunuz.

ÜCRETLER. Ücretli alanlarda (cl.com/about/help/posting_fees) CL ücretleri için hesabınızı ücretlendirmemize yetki veriyorsunuz. Her türlü vergi ücretlere ilave edilir. Ücretler, kaldırılan, geciktirilen, hariç tutulan, yeniden sınıflandırılan, yeniden sıralanan veya başka şekilde denetlenen ilanlar için bile geri ödenmez. Herhangi bir ilanı reddedebiliriz.

YASAL UYARI VE SORUMLULUK. Yasaların izin verdiği ölçüde, craigslist, Inc., ve görevlileri, yöneticileri, çalışanları, vekilleri, lisans verenleri, bağlı kuruluşları ve mirasçıları ("CL Kuruluşları") (1) eksiksizlik, doğruluk, kullanılabilirlik, zamanında olma, uygunluk, güvenlik veya güvenilirlik de dahil olmak üzere, CL ile ilgili olarak, herhangi bir söz, taahhüt veremez veya beyanda bulunamaz; (2) CL'yi "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT HALİYLE" sunar ve CL'yi kullanma riski tarafınızdan üstlenilir; (3) doğruluk, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmeme de dahil olmak üzere açık veya zımni her türlü teminatı reddeder ve (4) sizin veya herhangi bir tarafın CL ile bağlantılı olarak herhangi bir fiil, ihmal veya davranışı veya sorumluluğunu reddeder. CL Kuruluşları, CL'den kaynaklanan veya CL ile ilgili olan kar, gelir, veri, itibar vb. de dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, arızi, özel, cezai veya diğer kayıplardan sorumlu değildir ve hiçbir durumda bu tür sorumluluk 100 doları veya söz konusu kayıptan önceki bir yılda bize ödemiş olduğunuz tutarı aşamaz. Bazı yargı bölgeleri, bu sorumluluk reddi ve sınırlara sınırlama getirmekte veya değiştirmektedir; bu nedenle bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

HAK TALEPLERİ VE TAZMİNAT. CL'den kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan herhangi bir hak talebi, dava sebebi, iddia veya uyuşmazlık ("İddialar"), ABD federal yasalarına tabi haller dışında, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Kaliforniya iç hukukuna tabidir. Her türlü İddia, sadece San Francisco, CA'daki mahkemelerde görülür (ancak herhangi bir yerde ön veya tedbir kararı isteyebiliriz). (1) San Francisco, CA mahkemelerinin kişisel yetkisine tabi olmayı; (2) CL Kuruluşlarını, bir üçüncü taraftan kaynaklanan ve CL'yi kullanımınızla ilgili olan herhangi bir Hak Talebi, kayıp, yükümlülük veya (avukatlık ücretleri de dahil) masraftan beri tutmayı ve tazmin etmeyi ve (3) doğrudan veya dolaylı olarak, tarafınızdan ödenen, yönlendirilen veya kontrol edilen veya menfaatiniz için hareket edecek olan memurlarınız, direktörleriniz, çalışanlarınız, temsilcileriniz, bağlı kuruluşlarınız veya başka herhangi bir tarafa karşı herhangi bir hak talebimizden sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

MARKALAR. CRAIGSLIST, "CL" ve barış sembolü logosu ABD Patent ve Marka Ofisi ve dünya genelinde çok sayıda marka ofisinde tescilli ticari markalardır.

MUHTELİF. Daha önceki yazılı lisanslara bağlı kalan kullanıcılar, bu yetki sona erdirilinceye kadar CL’ye erişebilir. Aksi takdirde bu, sizinle bizim aramızdaki tek sözleşmedir ve size veya başka herhangi birisine karşı fiil veya sükutumuz, KK veya bu yetkileri uygulama yetkimizden feragat etme, değiştirme veya sınırlandırma anlamına gelmez. KULLANIM, MADDİ ZARAR, HAK TALEPLERİ VE TAZMİNAT bölümleri KK'nİn feshinden sonra da geçerlidir ve bu bölümler sizin için bağlayıcı olmaya devam eder. Bir KK şartının geçerliliğini kaybetmesi halinde, mümkün olan en az kapsamla sınırlandırılır ve tarafların amacını en iyi şekilde yerine getiren geçerli bir hükümle tamamlanır. KK'nin İngilizce versiyonu her türlü çeviri versiyonunun üzerindedir. İçeriğin IP haklarınızı ihlal ettiğine inanmanız için makul sebep olması halinde, bkz. cl.com/about/dmca. Sorunuz mu var? legal@craigslist.org adresine e-posta gönderin.