craigslist > ca > şartlar

Rahatınızı düşünerek Kullanım Koşulları'nın dilinize çevrilmiş bir versiyonunu sunuyoruz, ancak, yasal olarak bağlayıcı olan tek belgenin bu metnin İngilizce Versiyonu olduğunu unutmayınız.

CRAIGSLIST’E HOŞ GELDİNİZ Faydalı bulacağınızı umarız. Sunucularımıza, web sitelerimize veya bunlarda bulacağınız içeriğe ulaşarak (hepsi birlikte, “CL”), son olarak 5 Aralık, 2013 tarihinde güncellenmiş olan Kullanım Koşulları’nı (“KK”) kabul etmiş bulunursunuz.

YETKİLER 18 yaşında veya daha büyükseniz, size KK’a uygun olarak CL’e kısıtlı, geri alınabilir, tam yetki vermeyen, devredilemeyen, alt lisans verilemeyen bir yetki veririz. Yetkisiz erişim resmi sayılmaz. Oluşturduğunuz ve aile/arkadaşlarla paylaştığınız içerik haricinde, CL’te erişilen içeriğe yetki vermemeyi, dağıtmamayı, türevsel çalışma oluşturmamayı, sergilememeyi, satmamayı veya “çerçevelenmiş” olarak göstermemeyi kabul edersiniz. Bize paylaştığınız içeriği kullanmaya, kopyalamaya, uygulamaya, sergilemeye, dağıtmaya ve türevsel çalışma oluşturmaya ilişkin kalıcı, geri alınmaz, sınırsız, dünya genelinde geçerli, tamamı ödenmiş/alt lisans verilebilir bir lisans verirsiniz.

KULLANIM CL ile etkileşen veya birlikte çalışan yazılımları (genel amaçlı web tarayıcıları ve e-posta istemcileri veya özellikle bizim tarafımızdan lisanslandırılan yazılımlar hariç) veya hizmetleri kullanmamayı veya sunmamayı kabul edersiniz; örneğin, indirme, ekleme, işaretleme, e-posta ile gönderme, arama veya mobil amaçlı. Robotlar, web örümcekleri, komut dizileri, gezginler, vb. yanı sıra yanıltıcı, talep edilmemiş, yasadışı ve/veya istenmeyen eklemeler/e-postalar yasaktır. Kullanıcıların kişisel ve/veya iletişim bilgilerini toplamamayı kabul edersiniz (“KB”).

2. MODERASYON CL erişimini yönetebileceğimizi ve kendi takdirimize bağlı olarak kullanabileceğimizi kabul edersiniz; örneğin, bloklama (örneğin, IP adresleri), filtreleme, silme, geciktirme, atlama, doğrulama ve/veya erişimi/hesabı/yetkiyi sona erdirme. (1) Bahsi geçen yönetimi atlamayacağınızı, (2) yönetim, yönetim uygulanmaması veya yönetimle ilgili temsiller konusunda yükümlü olmadığımızı ve (3) söyleyeceğimiz veya yapacağımız hiçbir şeyin yönetme veya yönetmeme konusundaki hakkımızdan feragat etmemizi gerektirmediğini kabul edersiniz. Tüm site kuralları, örneğin cl.com/about/prohibited burada birleştirilmiştir.

SATIŞLAR. Bize CL ücretleri ile ilgili olarak hesabınızı borçlandırma yetkisi verirsiniz. Aksi belirtilmediği takdirde, ücretler ABD dolarıdır; Vergiler ayrıca eklenir. Ücretler, yasaların izin verdiği derecede, kaldırdığımız eklemeler için bile geri ödenmez. Hesabınızı askıya alacak satın alımları geri çevirebiliriz.

SORUMLULUK REDDİ BİRÇOK YARGI ALANINDA, TÜKETİCİLERİ VE DİĞER SÖZLEŞME TARAFLARINI KORUYAN, BELİRLİ HAKLARDAN VE SORUMLULUKLARDAN FERAGAT ETME BECERİLERİNİ KISITLAYAN YASALAR BULUNUR. BU TÜR YASALARA SAYGI DUYARIZ; BURADA BELİRTİLMİŞ OLAN HİÇBİR ŞEY, FERAGAT EDİLEMEYEN HAKLARDAN VEYA SORUMLULUKLARDAN FERAGAT EDİLMESİNİ SAĞLAMAYACAKTIR.

Yasaların izin verdiği derecede, (1) CL, eksiksizliği, kesinliği, bulunabilirliği, güncelliği, uygunluğu, güvenliği veya güvenirliği konusunda hiçbir vaatte bulunmamaktayız; (2)erişim ve kullanım riski size aittir ve CL “Bu haliyle” ve “Mevcut olduğu gibi” sunulmaktadır; (3) Şu konulardan meydana gelebilecek hiçbir zarar için yükümlülük taşımayız: (a) kullanıcı içeriği; (b) kullanıcı içeriği, örneğin, yasadışı davranışlar; (c) sizin CL kullanımınız; Veya (d) bizim temsilcilerimiz; BİZLER VE GÖREVLİLERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ (“CL TÜZEL KİŞİLERİ”), TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ TAAHHÜTLERİYLE İLGİLİ TÜM AÇIK VE İMA EDİLEN TAAHHÜTLERDEN GELEN SORUMLULUKLARI REDDEDER. (5)CL TÜZEL KİŞİLERİ, TÜM DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLARDAN VEYA KAYIPLARDAN (ÖRNEĞİN, KAR, GELİR, VERİ VEYA İYİ NİYET) SORUMLU DEĞİLDİR; (6) HİÇBİR KOŞULDA TOPLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 100 ABD DOLARINI VEYA ÖNCEKİ SENE BİZE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARI GEÇMEYECEKTİR.

TALEPLER Şunları kabul etmektesiniz: (1) KK veya CL kullanımınız ile ilgili veya bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir talep, dava hakkı veya anlaşmazlık (“Talep”), bulunduğunuz yer veya anlaşmazlık veya yasa tercih ilkeniz ne olursa olsun, California (“CA”) yasalarına tabi olacaktır. (2) Taleplerin sadece San Francisco, CA’daki devlet veya federal mahkeme tarafından çözümlenmesi gerekmektedir (ancak ihtiyati çözüm için bizler her yere başvurabiliriz); (3) belirtilen mahkemelerin kişisel yetki alanına bağlı kalırsınız; (4) tüm Talepler için, ortaya çıkışlarından 1 sene içinde başvuru yapılması gerekir; aksi takdirde, yasal yollar kalıcı olarak kapanmış sayılır; (5) CL Tüzel Kişilerine karşı hiçbir toplu dava açmamayı veya bunlara iştirak etmemeyi; (6) (devlet kuruluşları hariç) CL Tüzel Kişilerini CL kullanımınız ile ilgili alacaklardan kaynaklanan tüm hasar, kayıp ve masraflar (örneğin, yasal ücretler) konusunda tazmin etmeyi; (7) Dolaylı ya da dolaysız olarak (örneğin, size bağlı bir şebeke aracılığıyla) ödeme yaptığınız bağlı şirketler (örneğin, pazarlamacılar) tarafından gerçekleştirilen KK ihlallerinden yükümlü olmayı; Ve (8) “KULLANIM” bölümünü ihlal etmek veya başkalarını ihlal etmeye neden olmaktan dolayı, bize bir para cezası olarak değil, hasarımızın makul bir tahmini olarak şu tutarları ödemeyi kabul etmektesiniz (gerçek hasarların hesaplanması genellikle güçtür): Sunucu talebi başına 0.10$, oluşturulan ekleme, e-posta, işaretleme veya hesap başına $1, toplamış olduğunuz KB başına 1$ ve yazılım dağıtımı başına 1000$ olmak üzere, üst sınır olarak günlük 25,000$

MUHTELİF. Daha önceki yazılı lisanslara bağlı kalan kullanıcılar, bu yetki sona erdirilene dek bunlara bağlı kalarak CL’e erişebilirler. Aksi belirtilmediği takdirde, bu aramızdaki münhasır ve tüm anlaşmadır. KK’dan biri uygulanamaz ise, diğer şartlar bundan etkilenmez. KK ile ilgili çeviriler İngilizce versiyonu ile uyumlu değilse, İngilizce versiyon geçerlidir. Ne şekilde veri topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı görmek için Gizlilik İlkesi kısmına bakınız. İçeriğin haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, cl.com/about/dmca kısmına bakınız.