craigslist > Om > användningsvillkor

För enkelhets skull visar vi en översatt version av Användningsvillkoren, men observera att den engelska versionen är det enda juridiskt bindande dokumentet.

VÄLKOMMEN TILL CRAIGSLIST. Vi hoppas att du tycker det är användbart. Genom att använda våra servrar, webbplatser eller innehåll därifrån (tillsammans "CL"), godkänner du de här användningsvillkoren ("AV"), senast uppdaterade 5 december 2013.

LICENS. Om du är 18 år eller äldre får du en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, ej tilldelbar licens som inte går att licensiera vidare för åtkomst till CL enligt AV; åtkomst utan licens är inte auktoriserad. Du godkänner att inte licensiera, distribuera, härleda, visa, sälja eller "rama in" innehåll från CL, förutom innehåll du skapar och delar med vänner/familj. Du ger oss en oupphörlig, oåterkallelig, obegränsad, världsomspännande, fullt betald/underlicensierbar licens att använda, kopiera, utföra, visa, distribuera och skapa härledda arbeten från innehåll du lägger upp.

ANVÄNDNING Du samtycker till att inte använda eller tillhandahålla programvara (utom webbläsare och e-postklienter för allmän användning eller programvara som uttryckligen licensierats av oss) eller tjänster som interagerar eller samverkar med CL, t.ex. för att ladda ned, ladda upp, göra inlägg, flagga, skicka e-post, söka eller för mobil användning. Robotar, spindlar, skript, scrapers, crawlers, m.m. är förbjudna, precis som missledande, oönskade, olagliga meddelanden och/eller skräppostmeddelanden/utskick. Du samtycker till att inte registrera användares person- och/eller kontaktinformation ("PI").

MODERATION. Du godkänner att vi godtyckligt kan moderera åtkomst och användning av CL, t.ex. genom blockering (t.ex. av IP-adresser), filtrering, borttagning, fördröjning, utelämnande, verifiering och/eller uppsägning av åtkomst/konto/licens. Du samtycker till (1) att inte förbigå denna moderering, (2) att vi inte är ansvarsskyldiga för moderering, icke-moderering eller påståenden om moderering och (3) inget vi säger eller gör åsidosätter vår rätt att moderera, eller inte moderera. Alla webbplatsregler, t.ex. cl.com/about/prohibited, finns här.

FÖRSÄLJNING. Du ger oss behörighet att belasta ditt konto med CL-avgifter. Om inget annat anges är avgifterna i amerikanska dollar. Skatt tillkommer. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är inga avgifter återbetalningsbara, inte ens för inlägg vi tar bort. Vi kan vägra köp, vilket kan innebära en reservation på ditt konto.

FRISKRIVNING. MÅNGA JURISDIKTIONER HAR LAGAR SOM SKYDDAR KONSUMENTER OCH ANDRA KONTRAKTPARTNERS OCH BEGRÄNSAR DERAS MÖJLIGHET ATT AVSÄGA SIG VISSA RÄTTIGHETER OCH ANSVARSSKYLDIGHETER. VI RESPEKTERAR SÅDAN LAGSTIFTNING. INGET HÄRI SKA ÅSIDOSÄTTA RÄTTIGHETER ELLER ANSVARSSKYLDIGHETER SOM INTE KAN FÖRBIGÅS.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, (1) utlovar vi inget avseende CL, dess fullständighet, riktighet, tillgänglighet, läglighet, lämplighet, säkerhet eller pålitlighet; (2) din åtkomst och användning sker på egen risk och CL tillhandahålls i befintligt skick och om tillgängligt; (3) vi tar inget ansvar för skada som kan uppstå från (a) användarinnehåll; (b) användaruppförande, t.ex. olagligt uppförande; (c) din CL-användning; eller (d) våra framställningar; (4) VI OCH VÅRA REPRESENTANTER, CHEFER, MEDARBETARE ("CL-ENHETER"), FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG; (5) CL-ENHETER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDRIKTIGA ELLER STRAFFBERÄTTIGADE SKADOR ELLER ANNAN FÖRLUST (T.EX. AV VINST, AVKASTNING, DATA ELLER GOODWILL), (6) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅR TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA $100 ELLER VAD DU BETALAT OSS UNDER DET SENASTE ÅRET.

ANSPRÅK. Du samtycker till att (1) eventuell fordran, åtgärdsorsak eller dispyt ("Anspråk") som uppstår från eller i samband med AV eller din CL-användning lyder under kalifornisk ("CA") lag oavsett var du bor eller vilken konflikt eller val av lagprincip det gäller; (2) Anspråk måste lösas exklusivt av statlig eller federal domstol i San Francisco, Kalfornien (vi kan dock söka juridisk uppgörelse var som helst); (3) följa personlig jurisdiktion i nämnda domstolar; (4) alla Anspråk måste arkiveras 1 år efter att de uppstod eller spärras för evigt; (5) inte föra fram eller delta i grupptalan mot CL-personal; (6) (förutom statliga myndigheter) gottgöra CL-enheter för skada, förlust, kostnad (som juridiska avgifter) som uppstår från fordringar i samband med din CL-användning; (7) du ansvarar för AV-överträdelser av partners (t.ex. reklambyråer) som betalas av dig, direkt eller indirekt (t.ex. via ett partnernätverk); och (8) betala oss för brott mot eller att uppmuntra andra att bryta mot avsnittet "ANVÄNDNING", inte som straff, utan som en skälig ersättning för våra skador (faktiska skador är ofta svåra att beräkna): $0,10 per serverförfrågan, $1 per inlägg, e-postmeddelande, flagga eller konto som skapats, $1 per insamlat PI-objekt och $1 000 per programvarudistribution, max $25 000 per dag.

ÖVRIGT. Användare som följer tidigare skrivna licenser har åtkomst till CL tills behörigheten avslutas. Annars är detta det enda och fullständiga avtalet mellan oss. Om ett AV-villkor inte går att genomföra, påverkas inte övriga villkor. Om AV-översättningar inte stämmer överens med den engelska versionen är det den engelska som gäller. Se Sekretesspolicy för hur vi samlar in, använder och delar data. Om du tror att innehållet strider mot dina rättigheter, se cl.com/about/dmca.