craigslist > om > bruksvilkår

For å gjøre det enklere for deg, viser vi deg en oversatt versjon av bruksvilkårene, men vær oppmerksom på at den engelske versjonen er det eneste dokumentet som er juridisk bindende.

VELKOMMEN TIL CRAIGSLIST. Vi håper du synes tjenesten vår er nyttig. Ved å gå inn på våre servere, nettsted eller innholdet på disse (til sammen «CL»), godtar du disse bruksvilkårene. («TOU»), sist oppdatert 5. desember 2013.

LISENS. Hvis du er 18 eller eldre, tilbyr vi deg en begrenset, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-tildelbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke CL i overensstemmelse med TOU; ulisensiert tilgang er uautorisert. Du godtar å ikke lisensiere, distribuere, lage avledede verk av, vise frem, selge eller «ramme inn» innhold fra CL, med unntak av innhold som du lager og deler med venner/familie. Du gir oss en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, verdensomspennende, fullt betalt/viderelisensierbar lisens til å bruke, kopiere, fremføre, vise, distribuere og lage avledede verk av innhold du legger ut.

BRUK. Du godtar å ikke bruke eller tilføre programvare (unntatt for generelle nettlesere og e-postklienter, eller programvare som er uttrykkelig lisensiert av oss) eller tjenester som samhandler eller fungerer sammen med CL, til å f.eks. laste ned, laste opp, legge ut ting, merke elementer, sende e-post, søke etter noe eller bruke mobil. Roboter, edderkopper, skript, skrapere, robotsøkeprogrammer, osv. er forbudt. Det samme gjelder misvisende, uønsket, ulovlig, og/eller innlegg/e-post med nettsøppel. Du godtar at du ikke skal samle inn brukeres personlige informasjon og/eller kontaktinformasjon («PI»).

MODERERING. Du godtar at vi kan moderere tilgang og bruk av CL etter eget skjønn, f.eks. ved blokkering (av f.eks. IP-adresser), filtrering, sletting, forsinkelse, utelatelse av elementer, verifisering og/eller avslutning av konto/lisens/tilgang. Du godtar å (1) ikke omgå gitt moderering, (2) vi er ikke ansvarlige for moderering, ikke utført moderering eller fremstillinger av moderering, og (3) ikke noe vi sier eller gjør fraskriver vår rett til å moderere eller ikke. Alle nettstedets regler, dvs. cl.com/about/prohibited, er innlemmet i dette dokumentet.

SALG. Du gir oss rett til å belaste kontoen din for CL-avgifter. Hvis ikke annet er oppgitt, trekkes avgiftene i amerikanske dollar; skatt kommer i tillegg. I den grad loven tillater det, kan ikke avgifter refunderes, selv for innlegg vi fjerner. Vi kan nekte deg kjøp, noe som kan føre til et midlertidig avbrudd av kontoen din.

ANSVARSFRASKRIVELSE. MANGE JURISDIKSJONER HAR LOVER SOM BESKYTTER FORBRUKERE OG ANDRE AVTALEPARTERE, BEGRENSER DERES MULIGHET TIL Å FRASKRIVE VISSE RETTIGHETER OG ANSVAR. VI RESPEKTERER SLIKE LOVER; INGENTING HERI SKAL FRASKRIVE RETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM IKKE KAN FRASKRIVES.

Til den grad loven tillater det, (1) gir vi ingen løfter om CL, dets fullstendighet, nøyaktighet, tilgjengelighet, aktualitet, anstendighet, sikkerhet eller pålitelighet; (2) din tilgang og bruk av CL er på egen risiko, og CL gis «SOM DET ER» og «SOM DET ER TILGJENGELIG»; (3) vi tar ikke noe ansvar for skade som følge av (a) brukernes innhold; (b) brukernes atferd, f.eks. ulovlig atferd; (c) din bruk av CL; eller (d) våre representasjoner; (4) VI OG VÅRE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE («CL-ENHETER») FRASKRIVER OSS ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG IKKE-BRUDD PÅ EIENDOMSRETT. (5) CL-ENHETER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, PÅFØLGENDE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER TAP (F.EKS. AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA ELLER VELVILJE); (6) IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERSKRIDE USD 100 ELLER DET DU HAR BETALT OSS I LØPET AV DET SISTE ÅRET.

KRAV. Du godtar (1) at ethvert krav, søksmål eller konflikt («krav») som følge av eller som er relatert til TOU eller din bruk av CL er regulert av lovene i California («CA»), uavhengig av hvor du befinner deg eller om det finnes noen konflikt i eller valg av lovprinsipp; (2) at krav må løses utelukkende av en statlig eller føderal domstol i San Francisco, CA (bortsett fra at vi kan søke rettslige midler hvor som helst); (3) å underkaste deg de personlige rettsinstansene til gitt domstol; (4) at eventuelle krav må leveres innen 1 år etter at det oppsto, ellers går muligheten for dette tapt; (5) å ikke komme med eller ta del i et gruppesøksmål mot CL-enheter; (6) (bortsett fra offentlige etater) å erstatte CL-enhetene for eventuelle skader, tap og utgifter (f.eks. advokathonorarer) som følge av krav i forbindelse med din bruk av CL; (7) at du er ansvarlig for brudd på TOU av tilknyttede selskaper (f.eks. markedsførere) betalt av deg, direkte eller indirekte (f.eks. gjennom et tilknyttet nettverk); og (8) å betale oss for at du har brutt eller fått andre til å bryte avsnittet "Bruk", ikke som en straff, men som et rimelig anslag av våre skader (faktiske skader er ofte vanskelig å beregne): USD 0,10 per serverforespørsel, USD 1 per opprettet post, e-post, merking, eller konto, USD 1 per element innsamlet PI og USD 1000 per programvaredistribusjon, et begrenset maksimum på USD 25 000 per dag.

DIVERSE. Brukere som overholder tidligere skriftlige lisenser kan få tilgang til CL med disse frem til autorisasjon avsluttes. Ellers er dette den eksklusive og fullstendige avtalen mellom oss. Hvis et vilkår i TOU er umulig å håndheve, påvirkes ikke andre vilkår. Hvis en oversettelse av TOU er i konflikt med den engelske versjonen, gjelder den engelske. Se Retningslinjer for personvern for å finne ut hvordan vi samler inn, bruker og deler data. Hvis du synes at innholdet krenker rettighetene dine, se cl.com/about/dmca.