craigslist > tietoja > käyttöehdot

Esitämme avuksesi suomeksi käännetyn version käyttöehdoistamme, mutta englanninkielinen versio on ainoa oikeudellisesti sitova asiakirja.

TERVETULOA CRAIGSLIST-PALVELUUN. Toivottavasti hyödyt palvelustamme. Käyttämällä palvelimiamme, verkkosivujamme tai niiden sisältöä (yhdessä ”CL”) hyväksyt nämä käyttöehdot (”TOU”), jotka on päivitetty viimeksi 5. joulukuuta 2013.

KÄYTTÖOIKEUS Jos olet vähintään 18-vuotias, myönnämme sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, yksinoikeudettoman, siirto-oikeudettoman, ilman alilisensointioikeutta olevan käyttöoikeuden CL-palveluun käyttöehtoja (TOU) noudattaen; käyttöoikeudeton pääsy ei ole valtuutettua. Suostut olemaan lisensoimatta, jakamatta, käyttämättä johdannaistöihin, näyttämättä, myymättä tai ”kehystämättä” CL:n sisältöä, lukuun ottamatta itse luomaasi sisältöä ja jakamista ystäville tai perheelle. Myönnät meille ikuisen, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, täysin maksetun/täysin alilisensoitavan käyttöoikeuden käyttää, kopioida, näyttää, jaella ja käyttää johdannaistöihin sisältöä, jonka olet lähettänyt.

KÄYTTÖ Suostut olemaan käyttämättä tai tarjoamatta ohjelmistoa (lukuun ottamatta yleiset verkkoselaimet ja sähköpostiohjelmat tai ohjelmistot, joihin olemme nimenomaisesti antaneet käyttöoikeuden) tai palveluja, jotka ovat vuorovaikutuksessa tai yhteentoimivia CL:n kanssa, esim. latauksessa, lähettämisessä, julkaisemisessa, liputtamisessa, sähköpostissa, hakutoiminnoissa tai mobiilikäytössä. Robotit, ”hämähäkit”, komentosarjat sekä scraper- ja crawler-hakuohjelmat jne. ovat kiellettyjä, samoin kuin harhaanjohtavien, ei toivottujen ja laittomien sähköpostiviestien ja/tai roskapostien lähettäminen. Suostut olemaan keräämättä käyttäjien henkilötietoja ja/tai yhteystietoa ("PI").

MODEROINTI Hyväksyt sen, että me saatamme valvoa CL-sivustoon pääsyä ja sen käyttöä oman harkintamme mukaan, esimerkiksi estämällä (esim. IP-osoitteita), suodattamalla, poistamalla, viivyttämällä, jättämällä pois, tarkistamalla ja/tai pääsyn/tilin/käyttöoikeuden poistamisella. Hyväksyt, että (1) et ohita mainittua moderointia, (2) me emme ole vastuussa moderoinnista, moderoinnin puuttumisesta tai moderoinnin esittämisistä, (3) eikä mikään, mitä sanomme tai teemme, poista meiltä oikeutta moderoida tai olla moderoimatta. Kaikki sivuston säännöt, esim. cl.com/about/prohibited, on sisällytetty näihin ehtoihin.

MYYNTI Sinä valtuutat meidät veloittamaan tililtäsi CL:n palkkiot. Jos muuta ei ole mainittu, palkkiot ovat Yhdysvaltain dollareissa; verot tulevat lisäksi. Lain sallimissa rajoissa palkkioita ei hyvitetä, vaikka poistaisimme ilmoituksesi. Voimme kieltää ostot, joista voidaan asettaa katevaraus tilillesi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE MONILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA ON KULUTTAJIA JA MUITA SOPIMUSOSAPUOLIA SUOJAAVIA LAKEJA, JOTKA RAJOITTAVAT HEIDÄN MAHDOLLISUUKSIAAN LUOPUA TIETYISTÄ OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA. ME KUNNIOITAMME TÄLLAISIA LAKEJA; MIKÄÄN TÄSSÄ MAINITTU EI AIHEUTA LUOPUMISTA OIKEUKSISTA TAI VELVOLLISUUKSISTA, JOISTA EI SAA LUOPUA.

Sovellettavan lain rajoissa (1) emme anna mitään lupauksia CL:n sivuston täydellisyydestä, tarkkuudesta, käytettävyydestä, ajantasaisuudesta, sopivuudesta, turvallisuudesta tai luotettavuudesta; (2) sivustoon pääsy ja sen käyttö ovat omalla vastuullasi ja CL tarjotaan ”SELLAISENAAN” ja ”SAATAVUUDEN MUKAAN”; (3) me emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat (a) käyttäjien sisällöstä; (b) käyttäjien toiminnasta, esim. laittomasta toiminnasta; (c) CL:n sivuston käytöstäsi; tai (d) kuvauksistamme; (4) ME JA TOIMIHENKILÖMME, JOHTAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME (CL-YKSIKÖT) KIELLÄMME KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, SUORAT TAI VÄLILLISET, KOSKIEN KAUPATTAVUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA; (5) CL-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ (ESIM. VOITON, LIIKEVAIHDON, TIETOJEN TAI GOODWILL-ARVON MENETTÄMISESTÄ); (6) KOKONAISVASTUUMME EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ 100 YHDYSVALTAIN DOLLARIA TAI MÄÄRÄÄ, JONKA MAKSOIT MEILLE EDELTÄVÄNÄ VUONNA.

VAATEET Sinä hyväksyt sen, että (1) kaikkia vaateita, kanteita ja erimielisyyksiä (”Vaateet”), jotka liittyvät TOU:hun tai CL:n käyttöösi, säätelevät Kalifornian osavaltion (”CA”) lait riippumatta omasta asuinpaikastasi tai konfliktista tai lainvalintaa koskevista periaatteista; (2) Vaateet ratkaistaan yksinomaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa San Franciscossa, CA (paitsi jos pyydämme välikäsittelyä jossakin muualla); (3) vaateet jätetään kyseisten tuomioistuinten henkilökohtaiseen tuomiovaltaan; (4) kaikki vaateet on jätettävä 1 vuoden sisällä siitä, kun vaateen aihe on syntynyt tai muutoin ne katsotaan lopullisesti rauenneiksi; (5) et nosta ryhmäkanteita tai osallistu ryhmäkanteisiin CL:n yksiköitä vastaan; (6) (ei koske valtion virastoja) hyvität CL:n yksiköille kaikki vahingot, menetykset ja kulut (esim. oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat CL:n käyttöösi liittyvistä vaateista; (7) olet vastuussa kumppaneidesi (esim. markkinoijat) TOU-rikkeistä suoraan tai epäsuoraan (esim. kumppanuusverkon kautta); ja (8) korvaat meille ”KÄYTTÖ”-kohtaa koskevat rikkomuksesi tai muiden sinun pyynnöstäsi tekemät rikkomukset, ei rangaistuksena vaan arvioituna kohtuullisena korvauksena meille aiheutuneista vahingoista (todellisia vahinkoja on usein vaikea laskea): 0,10 $ jokaisesta palvelinpyynnöstä, 1 $ jokaisesta lähetyksestä, sähköpostista, lipusta tai luodusta tilistä, 1 $ jokaisesta PI-kerätystä kohteesta ja 1 000 $ ohjelmistojakelusta, kuitenkin enintään 25 000 $ päivää kohti.

SEKALAISTA Käyttäjät, jotka noudattavat aikaisempia kirjallisia käyttöoikeuksia, voivat käyttää CL-sivustoa, kunnes valtuudet peruutetaan. Muutoin nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen meidän välillämme. Jos jotakin TOU-ehtoa ei voida panna täytäntöön, muut ehdot säilyvät muuttumattomina. Jos TOU:n käännösten ja englanninkielisen version välillä on ristiriita, englanninkielinen versio pätee. Tietoa tavastamme kerätä, käyttää ja jakaa tietojasi löydät kohdasta Yksityisyydensuoja. Jos koet, että sisältö loukkaa oikeuksiasi, siirry osoitteeseen cl.com/about/dmca.