craigslist > tietoja > käyttöehdot

TERVETULOA CRAIGSLIST-PALVELUUN. Me (craigslist, Inc.) toivomme, että koet sen hyödylliseksi. Käyttämällä palvelimiamme, palvelujamme, nettisivujamme tai muuta niihin liittyvää sisältöä/julkaisuja ("CL", “CL-sivusto” tai “CL-palvelu”) tai toimimalla muulla tavoin vuorovaikutuksessa niiden kanssa suostut käyttöehtoihimme ("Käyttöehdot") (viimeksi päivitetty 29.12.2017). Ymmärrät ja hyväksyt, että CL on yksityinen nettisivu, jonka omistaa ja jota hallinnoi craigslist Inc. Jos käyt CL-sivustolla tai käytät sitä jonkin yrityksen puolesta, kyseinen yritys sitoutuu käyttöehtoihin. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, et voi käyttää CL-sivustoa. Voimme muokata Käyttöehtoja minä hetkenä hyvänsä oman harkintamme mukaan. Sinun tulee tarkistaa muutokset säännöllisesti ja sitoudut niihin, jos jatkat CL-sivuston käyttöä. Yksityisyysehtomme (cl.com/about/privacy.policy), kiellettyjen asioiden lista (cl.com/about/prohibited) ja kaikki muut alla tai CL-sivustolla mainitut ehdot, sivuston säännöt ja sopimukset kuuluvat kokonaisuudessaan näihin Käyttöehtoihin ja sitoutut myös niihin.

KÄYTTÖOIKEUS Jos hyväksyt Käyttöehdot ja olet (1) riittävän ikäinen ja täysivaltainen käyttämään CL-sivustoa ja sitoutumaan Käyttöehtoihin, tai (2) käytät CL-sivustoa yrityksen puolesta, mikä sitoo yrityksesi Käyttöehtoihin, myönnämme sinulle rajoitetun, kumottavan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden CL-sivustoon Käyttöehtojen mukaisesti; oikeudeton käyttö ei ole sallittua. Hyväksyt, että et esitä, "kehystä", tee johdannaisia töitä, jaa, lisensoi tai myy CL-sivuston sisältöä, lukuun ottamatta itse luomiasi ilmoituksia. Myönnät meille ikuisen, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, täysin maksetun/täysin alilisensoitavan käyttöoikeuden käyttää, kopioida, näyttää, jaella ja käyttää johdannaistöihin sisältöä, jonka olet lähettänyt.

KÄYTTÖ. Käyttäjä ei saa käyttää tai tarjota ohjelmistoa (paitsi yleiskäyttöisiä web-selaimia ja sähköpostiohjelmia) tai palveluita, jotka ovat vuorovaikutuksessa tai yhteensopivia CL-sivuston kanssa esim. palvelimelta tai palvelimelle lataamiseen, tilin luomiseen/pääsyyn/käyttämiseen, julkaisemiseen, ilmoittamiseen, sähköpostilla lähettämiseen, hakemiseen, tai mobiilikäyttöön, ellemme ole antaneet tähän oikeutta kirjallisella sopimuksella. Hyväksyt, että et kopioi tai kerää CL-sivuston sisältöä robottien, hämähäkkien, skriptien, raapijoiden, hakurobottien tai muun automatisoidun tai manuaalisen välineen avulla (esim. käsin). Harhaanjohtavat, ei-toivotut ja/tai laittomat ilmoitukset/viestit/tilit ovat kiellettyjä. Myös tilien myyminen tai ostaminen on kiellettyä. Hyväksyt, ettet julkaise sisältöä, joka on kielletty missä tahansa CL:n ehdoissa tai säännöissä, joihin viitataan edellä ("kielletty sisältö"). Hyväksyt, että et väärinkäytä CL:n ilmoitus- tai raportointimenetelmiä. Hyväksyt, että et kerää CL:n käyttäjätietoja tai häiritse CL:n toimintaa. Hyväksyt, että saatamme moderoida CL-sivustolle pääsyä tai sen käyttöä oman harkintamme mukaan esimerkiksi estämällä, suodattamalla, uudelleenluokittelemalla, uudelleensijoittamalla, poistamalla, viivyttämällä, pidättämällä, hylkäämällä, varmistamalla tai lopettamalla pääsysi/käyttöoikeutesi/tilisi. Hyväksyt, että (1) et ohita mainittua moderointia, (2) että me emme ole vastuussa moderoinnista, moderoinnin puuttumisesta tai moderoinnin esittämisistä, (3) ja ettei mikään, mitä sanomme tai teemme, poista meiltä oikeutta moderoida tai olla moderoimatta.

SOPIMUSSAKOT. Lisäksi hyväksyt, että jos rikot KÄYTTÖ-jakson määräyksiä, tai rohkaiset tai tuet niiden rikkomista, hyödyt siitä tai yllytät muita tekemään niin, olet yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan meille sopimussakkoa seuraavasti: (A) CL-käyttäjien tietojen keräämisestä/poimimisesta, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot ja tunnistetiedot – 1 $ per rikkomus; (B) kolmannen osapuolen henkilökohtaisten tietojen tai tunnistetietojen julkaiseminen/väärinkäyttö CL-sivuston käyttösi yhteydessä ilman kyseisen osapuolen nimenomaista, kirjallista suostumus – 1 000 $ per rikkomus; (C) oman henkilöllisyytesi vääristely tai kytkös toiseen henkilöön CL:n käyttösi yhteydessä – 1 000 $ per rikkomus; (D) kielletyn sisällön julkaisu tai sen julkaisun yrittäminen – 4 $ per rikkomus; (E) kielletyn sisällön julkaisu tai sen julkaisun yrittäminen missä tahansa CL-sivuston maksullisessa osiossa – julkaisun hinta kyseisessä CL-sivuston osiossa; (F) luvattoman tai ei-toivotun sähköpostiviestin lähettäminen CL:ltä saatuun sähköpostiosoitteeseen – 25 $ per rikkomus; (G) CL:n käyttäjätietojen käyttäminen luvattoman/ei-toivotun tekstiviestin, puhelun tai viestin luomiseen tai lähettämiseen CL-käyttäjälle – 500 $ per tekstiviesti/puhelu/viesti; (H) harhaanjohtavan tai laittoman CL-tilin luonti tai CL-tilin myyminen/ostaminen – 4 $ per rikkomus; (I) CL:n ilmoitus- tai raportointimenetelmien väärinkäyttö tai niiden väärinkäytön yritys – 1 $ per rikkomus; (J) minkä tahansa ohjelmiston jakelu KÄYTTÖ-jakson rikkomisen helpottamiseksi – 1 000 $ per rikkomus; (K) CL-sisällön kokoaminen, esittäminen, kopiointi, toisintaminen, jäljentäminen, jakelu tai väärinkäyttö mihinkään tarkoitukseen ilman meidän nimenomaista, kirjallista suostumustamme – 3 000 $ per päivä, jona osallistut kyseiseen rikkomukseen; (L) yli 1000 CL-sivun pyytäminen, katselu tai vierailu 24 tunnin ajanjakson aikana – 0,25 $ per sivu kyseisen 24 tunnin jakson aikana alkaen ensimmäisestä 1000 ylittävästä sivusta; (M) moderointiyritystemme kiertäminen tai sen yrittäminen – 4 $ per rikkomus. Hyväksyt, että nämä määrät (1) ovat kohtuullinen arvio meille koituvista vahingoista (sillä todellisia vahinkoja on usein vaikea laskea), (2) eivät ole rangaistus, ja (3) eivät muuten rajoita meidän kykyämme hakea korvausta minkään oikeudelliseen teorian tai vaateen perusteella, mukaan lukien lakisääteiset vahingonkorvaukset ja muut kohtuulliset korvaukset (esim. roskapostin osalta voimme valita edellä mainittujen sopimussakkojen ja lakisääteisten, roskapostin torjuntaa koskevan lain mukaisten vahingonkorvausten välillä). Lisäksi hyväksyt, että KÄYTTÖ-jaksoa koskevat toistuvat sopimusrikkomukset tuottavat meille peruuttamatonta vahinkoa ja oikeuttavat meidät kieltomääräyksiin rahallisten vahinkojen lisäksi.

MAKSUT. Annat meille oikeuden periä tililtäsi CL-maksuja maksullisissa osioissa (cl.com/about/help/posting_fees). Mahdolliset verot tulevat lisäksi. Maksuja ei palauteta edes julkaisuista, joita poistamme, viivytämme, hylkäämme, uudelleenluokitamme, uudelleenjärjestämme tai muuten moderoimme. Voimme hylätä minkä tahansa julkaisun.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE & VASTUUVELVOLLISUUS. Koko lain sallimassa laajuudessa craigslist, Inc. ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, lisenssinhaltijat, sisaryhtiöt ja oikeudenomistajat ("CL-yhteisöt") (1) eivät anna mitään CL:ää koskevia lupauksia, takuita tai esityksiä, mukaan lukien sen täydellisyydestä, oikeellisuudesta, saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta, sääntöjenmukaisuudesta, turvallisuudesta tai luotettavuudesta; (2) tarjoavat CL-palvelun "SELLAISENAAN" ja "KUTEN SAATAVILLA" - periaattella, ja vastaat kaikista mahdollisista CL-sivuston käyttöön liittyvistä riskeistä ; (3) kiistävät kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, jotka koskevat mukaan lukien tarkkuutta, soveltuvuutta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuutta; ja (4) sanoutuvat irti kaikesta velvollisuudesta tai vastuusta mitä tulee sinun tai minkä tahansa CL-sivustoon liittyvän osapuolen tekoihin, laiminlyönteihin tai toimintaan. CL-yhteisöt EIVÄT ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, rangaistavista tai muista menetyksistä, mukaan lukien menetetyt voitot, tulot, tiedot, liikearvo jne., jotka johtuvat tai liittyvät CL-palveluun, ja tällainen vastuu ei missään tilanteessa ylitä 100 $ tai meille maksamaasi summaa kyseistä menetystä edeltävänä vuonna. Tietyt hallintoalueet rajoittavat tai muuntelevat näitä vastuuvapauslausekkeita ja rajoituksia, joten jotkut niistä eivät ehkä koske sinua.

VAATEET & KORVAUKSET. Kaikkiin vaatimuksiin, oikeuskeinoihin, kanteisiin, vaateisiin tai riitoihin, jotka johtuvat CL-palvelusta tai liittyvät siihen ("Vaateet"), sovelletaan Kalifornian sisäistä lainsäädäntöä ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia säännöksiä, paitsi Yhdysvaltain liittovaltion lain määräämässä laajuudessa. Kaikki Vaateet ratkaistaan San Fransiscon (Kalifornia) tuomioistuimissa (mutta voimme hakea ennakkoratkaisuja tai kieltomääräyksiä mistä tahansa). Hyväksyt, että (1) alistut San Fransiscon (Kalifornia) tuomioistuinten henkilölliseen tuomiovaltaan; (2) vapautat CL-yhteisöt vastuusta ja vastaat kustannuksista, mitä tulee Vaateisiin, menetyksiin, vastuuvelvollisuuteen tai kuluihin (mukaan lukien asianajokulut), jotka johtuvat kolmannesta osapuolesta ja liittyvät sinun CL-käyttöösi; ja (3) olet velvollinen ja vastuussa kaikista Vaateista, joita meillä voi olla toimihenkilöitäsi, johtajiasi, työntekijöitäsi, edustajiasi, sidosyhteisöjäsi tai muita osapuolia vastaan, olivatpa ne sitten suoria tai epäsuoria, maksamiasi, johtamiasi tai hallitsemiasi tai etusi vuoksi toimivia.

TAVARAMERKIT. CRAIGSLIST, "CL" ja rauhansymbolilogo ovat Yhdysvaltojen patenttiviraston (Patent and Trademark Office) ja monien muiden ympäri maailmaa sijaitsevien patenttivirastojen rekisteröimiä tavaramerkkejä.

SEKALAISTA. Käyttäjät, jotka noudattavat aikaisempia kirjallisia käyttöoikeuksia, voivat käyttää CL-sivustoa, kunnes valtuudet peruutetaan. Muussa tapauksessa tämä on yksinoikeudellinen ja kokonainen sopimus meidän ja sinun välillä, ja meidän tekomme tai tekemättä jättäminen sinua tai ketä tahansa muuta kohtaan ei poista, muuta tai rajoita Käyttöehtoja tai meidän kykyämme panna se täytäntöön. Jaksot "KÄYTTÖ", "SOPIMUSSAKOT" ja "VAATIMUKSET & KORVAUKSET" pysyvät voimassa Käyttöehtojen päätyttyä, ja kyseiset jaksot sitovat sinua edelleen. Jos jotakin Käyttöehtojen ehtoa ei voida panna täytäntöön, sitä on rajoitettava mahdollisimman vähän ja täydennettävä voimassa olevalla säännöksellä, joka parhaiten ilmentää osapuolten tarkoitusta. Käyttöehtojen englanninkielistä versiota sovelletaan yli käännösten. Jos sinulla on syytä olettaa, että sisältö loukkaa immateriaalioikeuksiasi, ks. cl.com/about/dmca. Kysyttävää? Lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@craigslist.org.