craigslist > om > brugsbetingelser

VELKOMMEN TIL CRAIGSLIST. Vi (craigslist, Inc.) håber, at du finder det nyttigt. Når du opretter adgang til eller på anden måde interagerer med vores servere, tjenester, hjemmesider eller tilhørende indhold/posteringer (tilsammen "CL"), accepterer du disse brugsbetingelser ("TOU") (sidst opdateret 29. december 2017). Du anerkender og accepterer, at CL er et privat websted, der ejes og drives af craigslist, Inc. Hvis du opretter adgang til eller bruger CL på vegne af en virksomhed, accepterer virksomheden TOU. Hvis du ikke accepterer TOU, har du ikke tilladelse til at bruge CL. Vi kan til enhver tid ændre TOU efter vores eget skøn. Du er ansvarlig for regelmæssig kontrol af ændringer og er bundet af dem, hvis du fortsætter med at bruge CL. Vores privatlivspolitik (cl.com/about/privacy.policy), forbudt liste (cl.com/about/prohibited), og alle andre politikker, regler for webstedet og aftaler, der henvises til nedenfor eller på CL, er fuldt integreret i denne TOU, og du accepterer også dem.

LICENS. Hvis du accepterer TOU og (1) har acceptabel alder og kapacitet til at bruge CL og være bundet af TOU, eller (2) bruge CL på vegne af en virksomhed og derved binder den pågældende virksomhed til TOU, giver vi dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til brug af CL i overensstemmelse med TOU; ikke licenseret brug er ikke autoriseret. Du accepterer ikke at vise, "indramme", lave afledte kopier, distribuere, licensere eller sælge indhold fra CL, bortset fra de indlæg, som du opretter. Du tildeler os en uophørlig, uigenkaldelig, ubegrænset, verdensomspændende, fuldt betalt/licenserbar licens til at bruge, kopiere, fremføre, vise, distribuere og skabe afledte værker af indhold, du opslår.

BRUG. Medmindre du har fået tilladelse til det i en skriftlig aftale, accepterer du ikke at bruge eller levere software (undtagen web-browsere med generelle formål og e-mail-klienter) eller tjenester, der interagerer eller interopererer med CL, f.eks. til at downloade, uploade, oprette/få adgang til/ved brug af en konto, poster, markere med flag, e-mail, søgning eller mobilbrug. Du accepterer ikke at kopiere/indsamle CL-indhold via robotter, edderkopper, scripts, scrapers, crawlere eller tilsvarende enten automatiseret eller manuelt (f.eks. skriftligt). Vildledende, uopfordrede og/eller ulovlige indlæg/kommunikation/konti er forbudt samt køb eller salg af konti. Du accepterer ikke at indsende indhold, der er forbudt i henhold til CL's politikker eller regler, der er nævnt ovenfor ("Forbudt indhold"). Du accepterer ikke at misbruge CL's flag- eller rapporteringsprocesser. Du accepterer ikke at indsamle CL-brugeroplysninger eller interagere forstyrrende med CL. Du accepterer, at vi kan ændre adgangen til eller brugen af CL efter eget valg, f.eks. ved at blokere, filtrere, omklassificere, omplacere, slette, forsinke, tilbageholde, udelade, verificere eller afslutte din adgang/licens/konto. Du accepterer (1) ikke at omgå en sådan ændring, (2) vi er ikke ansvarlige for ændringer eller ikke-ændringer, og (3) intet vi siger eller gør afstår fra vores ret til at ændre eller udelade ændringer.

LIKVIDEREDE SKADER. Du accepterer endvidere, at hvis du overtræder BRUG-sektionen, eller du opmuntrer, støtter, nyder godt af eller inducerer andre til at gøre det, er du solidarisk ansvarlig overfor os for likviderede skader på følgende måde: (A) indsamling/erhvervelse af CL-brugeres oplysninger, herunder personlige eller identificerende oplysninger - $1 pr. overtrædelse; (B) udgiver/misbruger personlige eller identificerende oplysninger fra en tredjepart i forbindelse med din brug af CL uden den pågældende parts udtrykkelige skriftlige samtykke - $1.000 pr. overtrædelse (C) misrepræsentation af din identitet eller tilknytning til nogen i forbindelse med din brug af CL - $1.000 pr. overtrædelse (D) indlæg eller forsøg på at sende forbudt indhold - $4 pr. overtrædelse; (E) indlæg eller forsøg på at sende forbudt indhold i et betalt afsnit af CL - prisen pr. indlæg gældende for dette afsnit af CL; (F) sende en uautoriseret/uopfordret e-mail til en e-mail-adresse opnået fra CL - $25 pr. overtrædelse; (G) brug af CL-brugeroplysninger til at lave/sende en uautoriseret/uopfordret sms-besked, opkald eller kommunikation til en CL-bruger - $500 pr. sms/opkald/kommunikation; (H) oprette en vildledende eller ulovlig CL-konto eller købe/sælge en CL-konto - $4 pr. overtrædelse; (I) misbrug af eller forsøg på at misbruge CL's flag- eller rapporteringsprocesser - $1 pr. overtrædelse; (J) distribuere enhver software til at lette brud på BRUG-sektionen - $1.000 pr. overtrædelse (K) aggregere, vise, kopiere, duplikere, gengive, distribuere eller benytte CL-indhold til ethvert formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke - $ 3.000 for hver dag, du deltager i sådanne overtrædelser (L) anmode om, se eller oprette adgang til mere end 1.000 sider af CL i en hvilken som helst 24-timers periode - $0,25 per side i 24-timers perioden efter de første 1.000 sider; (M) omgå eller forsøge på at omgå vores forsøg på ændringer o modifikationer - $4 pr. overtrædelse. Du accepterer, at disse beløb er (1) et rimeligt skøn over vores skader (da de faktiske skader ofte er vanskelige at beregne), (2) ikke en straf og (3) ikke på anden måde begrænser vores evne til at holdes os skadesløse under nogen juridisk teori eller krav, herunder lovbestemte skader og anden retfærdig erstatning (f.eks. for spam kan vi vælge mellem ovennævnte likviderede skader eller lovbestemte skader i henhold til loven om spam). Du accepterer endvidere, at gentagne overtrædelser af BRUG-afsnittet vil skade uopretteligt og give os ret til et påbud eller ligelig erstatning ud over de monetære skader.

GEBYRER. Du giver os tilladelse til at opkræve din konto for CL-gebyrer på betalte områder (cl.com/about/help/posting_fees). Enhver skat er ekstra. Gebyrer kan ikke refunderes, selv for de indlæg, som vi fjerner, forsinker, udelader, omkategoriserer, omplacerer eller som på anden måde ændres. Vi kan nægte enhvert indlæg.

ANSVARSFRASKIVELSE OG ANSVAR. craigslist, Inc. og dets administratorer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, associerede partnere og efterfølgere i interesse ("CL Entities") (1) giver i det fulde omfang loven tillader det ingen garantier, løfter eller repræsentationer for CL, herunder dets fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed, aktualitet, anstændighed, sikkerhed eller pålidelighed; (2) leverer CL på en "SOM ER"- og "SOM TILGÆNGELIG"-basis, og enhver risiko for at bruge CL pålægges dig; (3) frafalder alle garantier, udtrykkeligt eller underforstået, herunder med hensyn til nøjagtighed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-overtrædelse og (4) frafalder ethvert ansvar for handlinger, udeladelser eller adfærd fra dig eller enhver part i forbindelse med CL. CL-enheder er IKKE ansvarlige for direkte, indirekte, følgeskader, tilfældige, specielle, straffelige eller andre tab, herunder tabt fortjeneste, indtægter, data, goodwill mv., der opstår på grund af eller relaterer til CL, og under ingen omstændigheder skal et sådant ansvar overstige $100 eller det beløb du betalte os i året forud for et sådant tab. Visse jurisdiktioner begrænser eller ændrer disse ansvarsfraskrivelser og begrænsninger, så der er muligvis nogle, der ikke gælder for dig.

KRAV OG KOMPEMSATION. Ethvert krav, søgsmål, efterspørgsel eller tvist, der opstår som følge af eller er relateret til CL ("Krav"), er underlagt de interne love i Californien uden hensyntagen til lovbestemmelser, undtagen i det omfang, der er reguleret af amerikansk føderal lov. Eventuelle krav vil udelukkende blive håndteret af domstolene i San Francisco, CA (men vi kan søge forudgående eller efterfølgende erstatning overalt). Du accepterer (1) at underkaste dig domstolens personlige jurisdiktion i San Francisco, CA; (2) at holde CL-enheder skadesløse fra ethvert krav, tab, ansvar eller udgifter (inklusive advokatgebyr), der opstår fra en tredjepart og vedrører din brug af CL og (3) være ansvarlig overfor eventuelle krav, som vi måtte have mod dit personale, direktører, medarbejdere, agenter, tilknyttede parter eller enhver anden part, der er direkte eller indirekte betalt, instrueret eller kontrolleret af dig eller handler til din fordel.

VAREMÆRKER. CRAIGSLIST, "CL" og fredssymbolet er registrerede varemærker i USA, Patent- og Varemærkestyrelsen samt flere varemærkekontorer rundt om i hele verden.

DIVERSE. Brugere, der overholder tidligere skriftlige licensbetingelser, kan få adgang til CL, indtil bemyndigelsen bringes til ophør. Ellers er dette den eneste og fuldstændige aftale mellem os og dig, og vores handlinger eller stilhed over for dig eller anden person udelader, ændrer eller begrænser ikke TOU eller vores evne til at håndhæve den. Afsnittene BRUG, LIKVIDEREDE SKADER samt KRAV OG KOMPENSATION tilsidesætter opsigelsen af TOU, og du forbliver bundet af disse afsnit. Hvis en betingelse i TOU ikke kan håndhæves, skal den begrænses i det mindst mulige omfang og suppleres med en gyldig bestemmelse, der bedst beskriver parternes hensigt. Den engelske version af TOU har fortrin frem for oversættelser. Hvis du med rimelighed mener, at indhold overtræder dine IP-rettigheder, kan du se cl.com/about/dmca. Har du spørgsmål? Send en e-mail til legal@craigslist.org.