craigslist > sobre > condicions d’ús

Per a la teva comoditat, et presentem una versió traduïda de les nostres condicions d’ús, però has de tenir en compte que la versió anglesa és l’únic document que té validesa legal.

BENVINGUT A CRAIGSLIST. Esperem que trobis útil aquest lloc. En accedir als nostres servidors, llocs webs o als continguts que s’hi publiquen (conjuntament, «CL»), acceptes aquestes condicions d’ús («CU»), actualitzades per última vegada el 5 de desembre del 2013.

LLICÈNCIA. Si tens 18 anys o més, et concedim una llicència limitada, revocable, no exclusiva i no susceptible de cessió ni transferència per accedir a CL d’acord amb les CU; queden prohibits els accessos sense llicència. Et compromets a no distribuir, mostrar, vendre ni «ajustar» continguts de CL, i també a no crear-ne obres derivades ni a concedir llicències en relació amb aquests continguts, excepte pel que fa als continguts que creïs tu i comparteixis amb amics o familiars. Ens concedeixes una autorització perpètua, irrevocable, il·limitada, d’abast mundial, totalment desemborsada i susceptible de transferència per utilitzar, copiar, presentar, mostrar i distribuir els continguts que publiquis, així com també per crear-ne obres derivades.

ÚS. Et compromets a no utilitzar ni subministrar programes informàtics (excepte pel que fa a navegadors de caràcter general, clients de correu electrònic o programes expressament autoritzats per nosaltres) ni serveis que puguin interactuar o interoperar amb CL; per exemple, a l’efecte de càrregues, descàrregues, publicacions, col·locació de marques, enviament de correus, cerques o ús en dispositius mòbils. Queden prohibits els robots, les aranyes, els scripts, els recol·lectors de continguts, els rastrejadors, etc., així com les publicacions o els correus electrònics no desitjats, que puguin induir a confusió, siguin il·legals i/o es puguin qualificar de brossa. Et compromets a no recopilar dades personals ni informació de contacte dels usuaris («IP»).

MODERACIÓ. Acceptes que podem moderar l’accés a CL i l’ús que se’n faci basant-nos exclusivament en el nostre criteri: per exemple, per mitjà del bloqueig (per exemple, d’adreces IP), la filtració, l’eliminació, el retard, l’omissió, la verificació i/o la rescissió d’accessos, comptes i llicències. També acceptes el següent: 1) no passar per alt aquesta moderació; 2) que no som responsables ni de l’acció de moderar ni de la de no moderar, com tampoc de les manifestacions respecte a la moderació, i 3) que res del que fem ni diguem no implica una renúncia al nostre dret de moderar o no fer-ho. Totes les normes del lloc web (per exemple, cl.com/about/prohibited) queden incorporades en aquest document.

VENDES. Ens autoritzes a carregar-te al compte les tarifes de CL. A menys que s’indiqui el contrari, les tarifes s’expressen en dòlars nord-americans; els impostos no hi estan inclosos. En la mesura que ho permeti la llei, els imports pagats no són reemborsables, ni tan sols pel que fa a les publicacions que eliminem. Ens reservem el dret de rebutjar compres, cosa que pot provocar un bloqueig del teu compte.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT. MOLTES JURISDICCIONS TENEN LLEIS QUE PROTEGEIXEN ELS CONSUMIDORS I LES ALTRES PARTS INTEGRANTS D’UN CONTRACTE LIMITANT LA SEVA CAPACITAT PER RENUNCIAR A CERTS DRETS I CERTES RESPONSABILITATS. NOSALTRES RESPECTEM AQUESTES LLEIS; RES DEL QUE CONTÉ AQUEST DOCUMENT NO SUPOSARÀ UNA RENÚNCIA A DRETS O RESPONSABILITATS ALS QUALS NO ES PUGUI RENUNCIAR.

En la mesura que ho permeti la llei: 1) no fem cap promesa pel que fa a CL, ni tampoc pel que fa a l’exhaustivitat, la precisió, la disponibilitat, l’oportunitat, la correcció, la seguretat ni la fiabilitat de CL; 2) accedeixes al lloc i l’utilitzes sota la teva responsabilitat, i CL s’ofereix «TAL COM ESTÀ» i «DE LA MANERA QUE ESTIGUI DISPONIBLE A CADA MOMENT»; 3) no som responsables de cap perjudici derivat del següent: a) els continguts dels usuaris; b) el comportament dels usuaris (per exemple, comportaments il·legals); c) l’ús que facis de CL, ni d) les nostres declaracions; 4) NOSALTRES I ELS NOSTRES EXECUTIUS, DIRECTIUS I EMPLEATS («COMPONENTS DE CL») RENUNCIEM A TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS, TANT EXPLÍCITES COM IMPLÍCITES, DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT CONCRETA I NO-INFRACCIÓ; 5) ELS COMPONENTS DE CL NO SÓN RESPONSABLES DELS DANYS INDIRECTES, FORTUÏTS, ESPECIALS, RESULTANTS O PUNITIUS, NI TAMPOC DE CAP PÈRDUA (PER EXEMPLE, DE BENEFICIS, INGRESSOS, INFORMACIÓ O FONS DE COMERÇ); 6) LA NOSTRA RESPONSABILITAT TOTAL NO SUPERARÀ EN CAP CAS L’IMPORT DE 100 $ O EL QUE ENS HAGIS PAGAT DURANT L’ÚLTIM ANY.

RECLAMACIONS. Acceptes el següent: 1) totes les reclamacions, causes d’accions judicials o conflictes («reclamacions») derivats de les CU o de l’ús que facis de CL, o que hi estiguin relacionats, es regiran per la legislació de Califòrnia («CA»), independentment de la teva ubicació i de qualsevol conflicte o principi d’elecció de tribunal; 2) les reclamacions només les pot resoldre un tribunal estatal o federal de San Francisco, CA (tot i que ens reservem el dret de buscar vies de satisfacció per mandat judicial a qualsevol lloc); 3) sotmetre’t a la jurisdicció personal dels tribunals esmentats; 4) qualsevol reclamació s’ha d’haver presentat en el termini d’un any des que es va originar, o, en cas contrari, prescriurà per sempre; 5) no incoar demandes col·lectives contra els components de CL ni participar-hi; 6) (excepte pel que fa a organismes governamentals) indemnitzar els components de CL per qualsevol dany, pèrdua i despesa (per exemple, honoraris legals) derivat de reclamacions relacionades amb l’ús que facis de CL; 7) ets responsable dels incompliments de les CU atribuïbles a membres associats (per exemple, experts en màrqueting) pagats per tu, tant si és de manera directa com indirecta (per exemple, a través d’una xarxa de membres associats), i 8) pagar-nos en cas d’incompliment de l’apartat «ÚS» o en cas d’induir tercers a incomplir aquest apartat, no una penalització, sinó una estimació raonable dels danys i perjudicis que hàgim pogut experimentar (sovint, els danys i perjudicis reals són difícils de calcular): 0,10 $ per sol·licitud al servidor, 1 $ per publicació, missatge de correu electrònic, marca o compte creat, 1 $ per cada dada IP recopilada i 1.000 $ per distribució de programari, amb un màxim de 25.000 $ al dia.

MISCEL·LÀNIA. Els usuaris que compleixin els criteris de llicències escrites anteriors poden utilitzar-les per accedir a CL fins que es posi fi a l’autorització. Pel que fa a la resta, aquest document constitueix l’acord complet i exclusiu entre nosaltres. En cas que una condició de les CU no es pugui aplicar, la resta de condicions no quedaran afectades. Si les traduccions de les CU difereixen de la versió anglesa, prevaldrà la versió anglesa. Vegeu l’apartat de Política de privadesa per saber com recopilem, utilitzem i compartim les dades. Si consideres que algun contingut infringeix els teus drets, consulta aquesta pàgina: cl.com/about/dmca.