craigslist > oor > gebruiksbepalings

Ons wys vir u ’n vertaalde weergawe van ons gebruiksbepalings, vir u gerief, maar let op dat die Engelse weergawe die enigste dokument is wat wetlik bindend is.

WELKOM BY CRAIGSLIST. Ons vertrou dat u dit nuttig sal vind. Deur toegang te verkry tot ons bedieners, webwerwe en die inhoud daaruit (saam na verwys as “CL”), bevestig u u instemming tot ons gebruiksbepalings (“TOU”), laas bygewerk 5 Desember 2013.

LISENSIE Indien u 18 jaar of ouer is, gee ons u beperkte, kanselleerbare, nie-eksklusiewe, nietoekenbare en niesublisensieerbare lisensie vir toegang tot CL ingevolge die TOU; ongelisensieerde toegang word nie toegelaat nie. U stem in dat u nie die inhoud uit CL, uitsluitend die inhoud wat u skep en deel met vriende en familie, nie sal lisensieer, versprei, afgeleide werke van sal maak, vertoon, verkoop, of inraam nie. U gee ons ’n voortdurende, niekanselleerbare, onbeperkte, wêreldwye, ten volle betaalde/sublisensieerbare lisensie om die inligting wat u publiseer te gebruik, kopieer, uitvoer, vertoon, versprei en afgeleide werke van te maak.

GEBRUIK U stem in dat u die sagteware (behalwe vir die gewone doel van webblaaiers en e-poskliënte, of sagteware wat spesifiek deur ons gelisensieer is) of dienste wat met CL werk en skakel nie sal gebruik nie vir bv. aflaai, oplaai, publiseer, vlag, e-pos, soek of mobiele gebruik nie. Robotte, spinnekoppe, skripte, skrapers, kruipers ens. word nie toegelaat nie, en ook nie misleidende, ongevraagde, onwettige en/of strooipos-publisering/e-pos nie. U stem in dat u nie gebruikers se persoonlike en/of kontakinligting (“PI”) bymekaar sal maak nie.

MODERERING U stem in dat ons u CL-toegang en gebruik mag modereer volgens ons diskresie, bv. deur te blokkeer (bv. IP-adresse), filter, verwyder, vertraag, weglaat, bevestig en/of toegang-/rekening-/lisensie-kansellasie. U stem in (1) dat u nie hierdie moderering sal omseil nie, (2) dat ons nie verantwoordelik is vir moderering, niemoderering of voorstellings oor moderering nie, en (3) dat niks wat ons doen of sê ons reg om te modereer of nié te modereer beïnvloed nie. Alle werfreëls, bv. cl.com/about/prohibited, is hierby ingeslote.

VERKOPE U gee ons toestemming om u te faktureer vir CL-fooie. Tensy anders vermeld is die fooie in Amerikaanse dollar; belasting is ekstra. In soverre die wet dit toelaat is die fooie nie terugbetaalbaar nie, nie eens vir publisering wat ons verwyder nie. Ons mag aankope weier, wat ’n blokkasie op u rekening kan veroorsaak.

VRYWARING VELE JURISDIKSIES HET WETTE WAT VERBRUIKERS EN ANDER KONTRAKTERENDE PARTYE BESKERM DEUR HULLE VERMOË OM SEKERE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE OP TE GEE, TE BEPERK. ONS RESPEKTEER SULKE WETTE; NIKS HIERIN SAL REGTE OF VERANTWOORDELIKHEDE LAAT OPGEE WAT NIE OPGEGEE KAN WORD NIE.

In soverre die wet dit toelaat, die volgende: (1) ons maak geen beloftes oor CL, die volledigheid, akkuraatheid, beskikbaarheid, tydigheid, eiendomsbesit, sekuriteit of betroubaarheid daarvan nie; (2) u toegang en gebruik is op eie risiko, en CL word aangebied “SOOS DIT IS” en “SOOS BESKIKBAAR”; (3) ons is nie verantwoordelik vir enige nadele wat gely word nie as gevolg van (a) gebruikersinhoud; (b) gebruikersgedrag, bv. onwettige optrede; (c) u CL-gebruik; of (d) ons voorstellings; (4) ONS EN ONS KANTORE, DIREKTEURS, WERKNEMERS (“CL-ENTITEIT”) ONTKEN ALLE UITDRUKLIKE EN GEÏMPLISEERDE WAARBORGE EN VOORWAARDES VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR ’N BEPAALDE DOEL OF NIESKENDING; (5) CL-ENTITEITE IS NIE VERANTWOORDELIK VIR ENIGE INDIREKTE, TOEVALLIGE, SPESIALE, GEVOLGLIKE OF STRAFREGTELIKE SKADE, OF ENIGE VERLIES (BV. WINS, INKOMSTE, DATA, OF KLANDISIEWAARDE) NIE; (6) ONS TOTALE AANSPREEKLIKHEID SAL NOOIT MEER WEES NIE AS $100 OF WAT U DIE VORIGE JAAR AAN ONS BETAAL HET.

VORDERING U stem in as volg: (1) dat enige vordering, grond vir regsvordering of dispuut (“vordering”) as gevolg van of verbandhoudend met die TOU of u CL-gebruik sal val onder Kalifornië- (“CA”) wetgewing, ongeag u lokasie of enige konflik- of jurisdiksiebeginsel; (2) vorderings moet opgelos word eksklusief deur die deelstaat- of federale hof in San Francisco, CA (maar ons mag ’n verbodbevel op enige plek aanvra); (3) u sal u onderwerp aan persoonlike jurisdiksie van hierdie howe; (4) enige vordering moet gelas word binne 1 jaar na dit gebeur het, of dit sal vir ewig uitgesluit word; (5) u sal nie deelneem aan of ’n massa-aksie instel teen CL-entiteite nie; (6) (behalwe regeringsorganisasies) u sal CL-entiteite vrywaar van enige skade, verlies en uitgawe (bv. regskoste) voortvloeiend uit vorderinge wat verband hou met u CL-gebruik; (7) u is verantwoordelik vir TOU-verbrekings deur geaffilieerdes (bv. bemarkers) wat deur u betaal word, direk of indirek (bv. deur ’n affiliaatnetwerk); en 8) u sal ons skadevergoeding betaal vir kontrakbreuk of om ander aan te spoor tot kontrakbreuk van die “USE”-deel, nie as ’n boete nie, maar as ’n redelike skatting van ons skade (werklike skade is gewoonlik moeilik om te bepaal): $0,10 per bedieneraanvraag, $1 per publisering, e-pos, vlag, of rekening geskep, $1 per PI-item versamel, en $1 000 per sagtewareverspreiding, beperk tot $25 000 per dag.

DIVERSE Gebruikers wat voldoen aan voorheen geskrewe lisensies mag toegang verkry tot CL tot die toestemming beëindig word. Anders is hierdie die eksklusiewe en volle ooreenkoms tussen ons. As ’n TOU-bepaling nie toegepas kan word nie, bly die ander bepalings nie geaffekteer nie. Indien die TOU-vertalings verskil van die Engelse weergawe, sal die Engelse weergawe geld. Gaan na Privaatheidbeleid om te sien hoe ons data versamel, gebruik en deel. Indien u meen inhoud maak inbreuk op u regte, gaan na cl.com/about/dmca.