Lúc đầu Được Đăng: 2017-09-29 4:35pm
t.l dưới đây
in

làm cho bài đăng này được yêu thích Vintage Chuck E Cheese Showbiz Pizza Animatronic Band w/ Stage ẩn bài đăng này hiện

12345678910111213141516171819202122
This is a 4 piece Beach Bowzer's Band on a Cabaret stage. Hasn't been used in a few years. Have Cyberamics Control System Parts Manual, Preventative Maintenance Program Outline, Tech Manual. Tapes include Beach Bowzer's Ed Sullivan Cabaret, Beagles #3 Cabaret, and Beach Bowzer's Diagnostics Cabaret. Tapes are dated 1985. Don't know how to operate. As is.

mã tin: 6326552375