888888b.  8888888888 .d8888b. 88888888888     .d88888b.  88888888
888 "88b  888    d88P Y88b   888      d88P" "Y88b 888
888 .88P  888    Y88b.     888      888   888 888
8888888K.  8888888   "Y888b.    888   888  888   888 8888888
888 "Y88b 888      "Y88b.   888   888  888   888 888
888  888 888       "888   888   888  888   888 888
888  d88P 888    Y88b d88P   888      Y88b. .d88P 888
8888888P"  8888888888 "Y8888P"   888       "Y88888P"  888

trước khi đọc kỹ những tin hay nhất trên craigslist dưới đây xin lưu ý:

date title category area
7 Apr 2017 FUNKY LAWN SEX ... (just kidding it's a yard sale) garage sales northwest GA
hiện ... {total} tin << << < x.trc 1 - 1 / 1 tiếp >