craigslist > oor > gebruiksbepalings
CRAIGSLIST SE GEBRUIKSBEPALINGS

Laas bygewerk: 14 Februarie 2012

Ons wys vir u 'n vertaalde weergawe van ons gebruiksbepalings, vir u gerief, maar let op dat die Engelse weergawe die enigste dokument is wat wetlik bindend is.

1. ALGEMEEN

craigslist, Inc. ("CL") bied dienste deur sy webwerwe, programme en rekenaarbedieners, waaronder onder andere kleinadvertensies, forums, en e-posaanstuur. (Alle sodanige dienste word hierin gesamentlik "craigslist" genoem.) Deur craigslist te besoek of te gebruik is u 'n "gebruiker" en aanvaar u en stem u in tot die bepalings hier onder (die "gebruiksbepalings" oftewel "TOU") as 'n wettige kontrak tussen u en CL. Die TOU sluit in en omvat bykomende bepalings ("riglyne") wat van toepassing is op bepaalde kategorieŽ of dienste wat op craigslist beskikbaar is, en wat aan gebruikers gewys word wanneer hulle sodanige kategorieŽ of dienste besoek. CL mag te enige tyd veranderinge aan die TOU maak, en enige sodanige veranderinge sal van toepassing wees op alle daaropvolgende besoek of gebruik van craigslist.

As u nie al die bepalings van die TOU aanvaar en daartoe instem nie, hetsy nou of in die toekoms, mag u die TOU van die hand wys deur craigslist nie verder te besoek of te gebruik nie (indien u voortgaan om dit te doen, is u besoek en gebruik van craigslist ongemagtig).

U moet ook voldoen aan al die wette, ordonnansies en regulasies wat op u aktiwiteite op craigslist van toepassing is, en sorg dat andere daaraan voldoen.

craigslist is bedoel vir en ontwerp vir gebruikers van 18 jaar en ouer, en besoek of gebruik deur iemand wat jonger is word nie gemagtig nie.

Die TOU verleen u 'n beperkte, herroeplike, nie-eksklusiewe lisensie om craigslist (of 'n gedeelte daarvan, waaronder onder andere CL se intellektuele eiendom daarin) te besoek en te gebruik, alleen in ooreenstemming met die TOU.

"CRAIGSLIST" en "CL" is handelsmerke van CL en word beskerm deur die wette van die Verenigde State en ander lande. Die TOU magtig u nie om "CRAIGSLIST," "CL" of enige soortgelyke of verwante handelsmerke (waaronder byvoorbeeld onder andere "Craigs," "Craig," "Craig's" en "_______list") te gebruik vir enige gebruik met betrekking tot kleinadvertensies, internetadvertensies, sosiale netwerke, aanlyn forums, aanlyn kommunikasie of enige soortgelyke of verwante gebruik nie, en ook nie vir enige ander gebruik wat die publiek waarskynlik sal verwar of mislei om te dink dat daar enige affiliasie, verbinding, assosiasie, oorsprong, borgskap, goedkeuring of ondersteuning met betrekking tot CL is nie.

2. MODERERING

CL het die reg maar nie die verpligting nie om die inhoud te reguleer (waaronder onder andere plasings, teks, kode, beelde, video, binÍre lÍers, advertensies, rekeninge, rekeninginligting, vlae, e-posse, boodskappe en enige ander gebruikerkommunikasie ("inhoud")) wat deur enige gebruiker (of enige ander derde party op enige manier) geplaas, geberg of oorgedra word op of via craigslist; om gedrag deur enige gebruiker (of enige ander derde party op enige manier) te reguleer (waaronder onder andere enige gemagtigde of ongemagtigde besoek of gebruik van craigslist); en om die TOU af te dwing, vir enige rede en op enige manier of deur enige middele wat CL na sy uitsluitlike goeddunke as nodig of toepaslik ag (waaronder onder andere outomatiese en handmatige sifting, blokkering, filters, uitsluiting uit indeksbladsye, uitsluiting uit soekresultate, die gebruik van 'n programprogrameerkoppelvlak (API in Engels) te vereis, die gebruik van 'n massaplasingskoppelvlak te vereis, magtiging, verifikasie, en verwydering en/of beŽindiging van inhoud, rekeninge en/of enige of alle gebruik of besoek). CL mag na sy uitsluitlike goeddunke en sonder kennisgewing te enige tyd enige regulasie of afdwingingsmaatreŽls begin, stop of wysig. CL se handeling of niehandeling om inhoud of gedrag te reguleer of af te dwing oor enige potensiŽle skending van die TOU deur enige gebruiker (of enige ander derde party) laat CL nie afstand doen van sy reg om regulasies of afdwingingsmaatreŽls vir enige daaropvolgende of soortgelyke inhoud, gedrag of moontlike TOU-skending te implementeer of niť te implementeer nie.

U verstaan ook en stem in dat enige handeling of niehandeling deur CL of enige van sy direkteure, beamptes, aandeelhouers, werknemers, konsultante, agente of verteenwoordigers (gesamentlik "CL-verteenwoordigers") om inhoud te voorkom, te beperk, te herstel of te reguleer, of om ander afdwingingsmaatreŽls oor enige inhoud, gedrag of potensiŽle TOU-skending te implementeer, vrywillig en in goeder trou onderneem word, en dat u uitdruklik instem dat nůg CL nůg enige CL-verteenwoordiger aanspreeklik sal wees teenoor u of enige iemand anders vir enige handeling of niehandeling om inhoud te voorkom, te beperk, te herstel of te reguleer, of ander om ander afdwingingsmaatreŽls oor enige inhoud, gedrag of potensiŽle TOU-skending te implementeer.

Hoewel CL-verteenwoordigers inhoud, gedrag en TOU-voldoening op craigslist mag modereer, volgens CL se goeddunke, het CL-verteenwoordigers geen magtiging om bindende verpligtinge, beloftes of voorstellings te maak aan enige iemand dat hulle of enige iemand anders namens CL enige beweerde probleem of klagte sal "hanteer" of dat hulle of enige iemand anders namens CL enige probleem, inhoud, gedrag of beweerde TOU-skending sal stop, herstel of voorkom dat dit voorkom of herhaal nie. Gevolglik stem u voorts in dat enige voorstellings (geskrewe of verbaal) deur enige CL-verteenwoordiger (of enige iemand anders wat namens CL optree of deur enige iemand wat na bewering namens CL optree) dat CL (waaronder onder andere enige CL-verteenwoordiger, enige iemand anders wat namens CL handel, of enige iemand wat na bewering namens CL handel) inhoud sou voorkom, beperk, regstel of reguleer (of dit nie doen nie) (waaronder onder andere sif, blokkeer, modereer, hersien, verwyder, beŽindig, uitvee, wysig of andersins inhoud stop, herstel of uitsluit), of ander afdwingingsmaatreŽls sou implementeer teen enige inhoud, gedrag of potensiŽle of beweerde TOU-skending, oorheers word deur hierdie bepaling, en niebindende is en onafdwingbaar is. U stem spesifiek in dat CL, CL-verteenwoordigers en enige iemand anders wat gemagtig is om namens CL te handel onder geen omstandighede aanspreeklik sal wees as gevolg van enige voorstellings dat CL, 'n CL-verteenwoordiger of enige iemand anders namens CL enige inhoud, gedrag of potensiŽle of beweerde TOU-skending sou beperk of regstel (of dit nie doen nie). Hierdie paragraaf mag nie verander word, van die hand gewys word of vrygestel word nie, behalwe deur 'n skriftelike ooreenkoms, gedateer en onderteken deur CL se uitvoerende hoof, en gedateer en onderteken deur die persoon of entiteit aan wie die wysiging, van die hand wysig of vrystelling toegestaan word.

CL het ook die reg om na sy uitsluitlike goeddunke alle of enige gedeeltes van craigslist te enige tyd sonder kennisgewing te beperk, te verander, te onderbreek, op te skort of te staak. CL en CL-verteenwoordigers sal nie aanspreeklik wees vir enige sodanige beperkings, veranderinge, onderbrekings, opskortings of stakings nie, en ook nie vir enige beweerde verliese, leed of skade wat daaruit voortspruit nie.

3. INHOUD EN GEDRAG

a. Inhoud

CL beheer nie, is nie verantwoordelik vir en maak geen voorstellings of waarborge oor enige gebruikerinhoud nie. U is alleen verantwoordelik vir u besoek, gebruik en/of afhanklikheid van enige gebruikerinhoud. U moet enige nodige, toepaslike, verstandige of oordeelkundige ondersoek, navraag, navorsing en ander ondersoek doen oor enige gebruikerinhoud.

U is ook verantwoordelik vir enige inhoud wat u plaas of oordra, en indien u 'n rekening skep is u verantwoordelik vir alle inhoud wat deur u rekening of deur gebruik van u rekening geplaas of oorgedra word.

Inhoud wat op craigslist verbied word, sluit onder andere in: (1) onwettige inhoud; (2) inhoud wat die skepping, advertering, verspreiding, voorsiening of ontvangs van onwettige goed of dienste fasiliteer; (3) aanstootlike inhoud (waaronder onder andere lasterlike, dreigende, haatlike of pornografiese inhoud); (4) inhoud wat 'n ander persoon se persoonlike, vertroulike of eiendomsregtelike inligting openbaar; (5) valse of bedrieglike inhoud (waaronder onder andere valse, bedrieglike of misleidend reaksie op gebruikeradvertensies wat via craigslist oorgedra word); (6) kwaadwillige inhoud (waaronder onder andere wanware of spioenware); (7) inhoud wat plasing- of outoplasingprodukte of -dienste, rekeningskepping- of outoskeppingprodukte of -dienste, vlag- of outovlagprodukte of -dienste, of grootmaat foonnommers, aanbied, bevorder, adverteer of skakels daarheen bied, asook enige ander produk of diens wat indien dit met craigslist gebruik sou word dit hierdie TOU of CL se ander wetlike regte sou skend; en (8) inhoud wat ongevraagde produkte of dienste bied, bevorder, adverteer of daarheen skakel. Ander verbode inhoud word uiteengesit in riglyne vir bepaalde kategorieŽ of dienste op craigslist, en alle sodanige verbod inhoud word uitdruklik by hierdie TOU ingesluit, soos in artikel 1 hier bo genoem.

U verleen 'n ewige, onherroeplike, onbeperkte, ten volle betaalde, ten volle sublisensieerbare (deur meerdere vlakke), wÍreldwye lisensie outomaties aan en wys dit toe aan CL, en u stel voor en waarborg dat u die reg het om dit te doen, om afgeleide werke (waaronder onder andere om dit by ander werke in te sluit) van of ander gebruik van enige inhoud wat u plaas te kopieer, uit te voer, te vertoon, te versprei, en voor te berei. U verleen ook alle regte en handelingoorsake aan en wys dit toe aan CL om enige ongemagtigde kopiŽring, uitvoering, vertoon, verspreiding, gebruik of uitbuiting van, of die skep van afgeleide werke van enige inhoud wat u plaas te verbied en af te dwing (waaronder onder andere enige ongemagtigde aflaai, uittrekking, insameling, versameling of samevoeging van die inhoud wat u plaas).

U stem in om CL en CL-verteenwoordigers te vrywaar en skadeloos te stel van en teen enige derdeparty-eis, handelingoorsaak, eis of skade oor of van: (a) inhoud wat u plaas of oordra (waaronder onder andere inhoud wat 'n derde party as lasterlik of andersins skadelik of aanstootlik ag); (b) aktiwiteit wat plaasvind deur u rekening of deur gebruik van u rekening (waaronder onder andere alle inhoud wat geplaas of oorgedra is); (c) u gebruik van of staatmaak op enige gebruikerinhoud; en (d) u skending van die TOU. Hierdie vrywaringverpligting sluit in betaling van enige prokureurs se fooie en koste wat deur CL of CL-verteenwoordigers aangegaan is.

b. Gedrag

CL beheer nie, is nie verantwoordelik vir en maak geen voorstellings of bied geen waarborge oor enige gebruiker of gebruikergedrag nie. U is alleen verantwoordelik vir u interaksie met of afhanklikheid van enige gebruiker of gebruikergedrag. U moet enige nodige, toepaslike, verstandige of oordeelkundige ondersoek, navraag, navorsing en ander ondersoek doen oor enige gebruiker of gebruikergedrag.

U is ook verantwoordelik vir u eie gedrag en aktiwiteite op, deur of oor craigslist, en as u 'n rekening op craigslist skep, is u verantwoordelik vir alle gedrag of aktiwiteite op u rekening, deur u rekening of deur gebruik van u rekening.

U stem in om CL en CL-verteenwoordigers te vrywaar en skadeloos te stel van en teen enige derdeparty-eis, handelingoorsaak, eis of skade oor of voortspruitend uit u eie gedrag en aktiwiteite op, deur of oor craigslist of CL, en oor of uit enige handeling of aktiwiteite op u rekening, deur u rekening of deur gebruik van u rekening, indien enige. Hierdie vrywaringverpligting sluit in betaling van enige prokureurs se fooie en koste wat deur CL of CL-verteenwoordigers aangegaan is.

4. PLASING EN REKENINGE

Hierdie artikel 4 is van toepassing op alle gebruike en gebruikers van craigslist, tensy CL spesifiek 'n uitsondering gemagtig het vir 'n spesifieke termyn vir 'n spesifieke gebruiker in 'n geskrewe ooreenkoms. CL het uitsluitlike en absolute goeddunke om enige uitsondering of uitsonderings op die bepalings in hierdie artikel 4 te magtig of te weier.

a. Plasings

craigslist is bedoel en ontwerp as 'n plaaslike diens. 'n Gebruiker mag inhoud net op die enkele spesifieke geografiese gebied op craigslist aanbied waarvoor daardie inhoud mees relevant is (sien http://www.craigslist.org/about/sites). Dieselfde of wesenlik soortgelyke inhoud (byvoorbeeld 'n advertensie vir 'n spesifieke item of diens, 'n spesifieke aanbod, 'n spesifieke boodskap of 'n spesifieke opmerking) mag nie geplaas word of gekommunikeer word via meer as een sodanige geografiese gebied nie. Inhoud wat ewe relevant is vir verskeie (d.w.s. meer as een) geografiese gebied moet nie op craigslist geplaas word nie.

Dieselfde of wesenlik dieselfde inhoud mag nie in meer as een craigslist-kategorie geplaas word nie. 'n Gebruiker mag inhoud net in die enkele craigslist-kategorie plaas waar dit mees relevant is, en moenie inhoud in onvanpaste kategorieŽ plaas nie. Byvoorbeeld: inhoudadvertensie-klasse of beroepsopleiding moet geplaas word in die "klasse"-kategorie van die "gemeenskap"-afdeling en mag nie in enige "werk"-kategorie geplaas word nie. Net so moet inhoud wat motorfinansiering adverteer geplaas word in die "finansiŽle"-kategorie van die "dienste"-afdelings en nie in die "motors/vragmotors"-kategorie in die "te koop"-afdeling nie. Soortgelyk moet dienste oor koop en verkoop van eiendom geplaas word in die "eiendomme"-kategorie van die "dienste"-afdeling en nie in enige kategorie binne die "behuising"-afdeling nie.

'n Gebruiker mag dieselfde of wesenlik dieselfde inhoud nie meer as een keer elke 48 uur plaas nie.

Indien 'n craigslist-kategorie spesifieke subkategorieŽ bied vir plasings deur spesifieke tipes gebruikers (byvoorbeeld motorverkope "deur eienaars" versus "deur handelaars," of eiendomme "deur eienaar" versus "deur makelaar"), mag 'n gebruiker inhoud in net die enkele gebruikersubkategorie plaas wat die akkuraatste vir die gebruiker is. In die besonder mag geen gebruiker wat handel as 'n makelaar, agent of handelaar enige iets plaas in 'n "deur eienaar"-kategorie nie.

Gebruikers mag nie enige tegnologiese maatreŽl omseil wat deur CL geÔmplementeer is om die manier waarop die inhoud op craigslist geplaas word te beperk of om die manier te reguleer waarop inhoud (waaronder onder andere e-pos) aan ander gebruikers gestuur kan word nie. Hierdie verbod sluit onder andere in 'n verbod op die gebruik van meerdere e-posadresse (geskep via 'n e-posadresgenerator of andersins); die gebruik van meerdere IP-adresse (via instaanbedieners, modemwisseling, of andersins); CAPTCHA-omseiling, outomatisasie of uitkontraktering; meerdere en/of bedrieglike craigslist-rekeninge, waaronder foongeverifieerde rekeninge; URL-verkorting, -verbloeming of -herleiding; gebruik van meerdere foonlyne of foonaanstuur vir verifikasie; en inhoudverbloeming via HTML-tegnieke, deur teks op beelde te druk, lukraak teks in te voer of inhoud te laat "tol".

Dit word uitdruklik verbied dat enige derde party inhoud namens 'n ander party op craigslist plaas. Gebruikers moet net namens hulself inhoud plaas, en mag nie enige derde party toelaat, in staat stel, induseer of aanmoedig om inhoud namens hulle te plaas nie.

Dit word uitdruklik verbied om inhoud op craigslist te plaas deur gebruik van enige outomatiese middel. Gebruikers moet alle inhoud persoonlik en handmatig pos deur al die stappe van die plaasproses te volg. Dit is ook uitdruklik verbode vir enige gebruiker om 'n outomatiese middel ontwikkel, aanbied, bemark, verkoop, of versprei om enige stap van die plasingproses (deels of in die geheel) uit te voer. Enige gebruiker wat 'n outomatiese middel ontwikkel, aanbied, bemark, verkoop, of versprei om enige stap van die plasingproses (deels of in die geheel) uit te voer, is verantwoordelik en aanspreeklik teenoor CL vir elke geval van besoek aan craigslist (deur enige gebruiker of enige ander derde party) wat daardie outomatiese middel gebruik.

Affiliaatbemarking word uitdruklik op craigslist verbied. Gebruikers mag nie op enige wyse of onder enige omstandighede inhoud plaas of met enige craigslist-gebruiker kommunikeer vir die doel van affiliaatbemarking of oor enige bemarkingstelsel, -skema of -program nie.

b. Rekeninge

'n Gebruiker mag nie meer as een rekening handhaaf en gebruik nie, waaronder 'n foon- of foongeverifieerde rekening ("PVA"), om inhoud te plaas. 'n Gebruiker mag spesifiek kan addisionele rekeninge skep of gebruik vir die doel om tegnologiese beperkinge (sekuriteitsmaatreŽls) in die plasingproses of andersins te omseil om inhoud te plaas wat die TOU skend nie.

'n Gebruiker mag 'n rekening skep, waaronder 'n PVA, alleen namens hom/haarself. 'n Gebruiker mag nie andere toelaat, in staat stel, induseer of aanmoedig om rekeninge of PVA's vir hom/haar te skep nie. Die skep van rekeninge of PVA's vir andere word uitdruklik verbied.

'n Gebruiker moet net sy/haar eie rekening of PVA gebruik, en mag nie enige rekening of PVA van 'n ander persoon gebruik nie.

Die koop en verkoop van rekeninge, waaronder onder andere PVA's, word uitdruklik verbied.

'n Gebruiker moet sy/haar rekening of PVA persoonlik en handmatig skep, en mag nie rekeninge of PVA's skep met outomatiese middels nie. Dit sluit sonder beperking in dat die gebruiker persoonlik en handmatig verplig is om enige CAPTCHA-vraag in die rekeningskep-proses op te los. Voorts moet 'n gebruiker enige PVA met sy/haar eie geldige foonnommer skep. Om 'n PVA met 'n foonnommer te skep wat nie die gebruiker se eie is nie, om 'n telefoniese aanstuurdiens of -stelsel te gebruik, of om 'n tydelike/weggooibare foonnommer of -diens te gebruik, word uitdruklik verbied. Om enige tegnologiese beperking of veiligheidsmaatreŽl te omseil tydens die skep van 'n rekening of PVA word ook uitdruklik verbied.

c. Vlae

'n Gebruiker mag nie inhoud op craigslist "vlag" (of andersins dit probeer verwyder) sonder 'n persoonlike, goeder trou oortuiging dat die inhoud die TOU skend nie. 'n Gebruiker mag inhoud net namens hom/haarself vlag. 'n Gebruiker mag nie andere toelaat, in staat stel, induseer of aanmoedig om inhoud namens hulle te vlag nie. 'n Gebruiker mag nie inhoud namens andere vlag nie.

'n Gebruiker mag 'n spesifieke inhouditem net een keer vlag.

'n Gebruiker wat inhoud vlag, moet dit handmatig doen, en mag nie enige outomatiese middels, produkte (waaronder onder andere sagteware) of -dienste gebruik om inhoud te vlag nie. 'n Gebruiker moenie enige tegnologiese beperkinge (sekuriteitsmaatreŽls) in die vlag-proses omseil nie. Hierdie verbod sluit sonder beperking 'n verbod in op die gebruik van meerdere IP-adresse om te vlag (deur instaanbedieners of enige ander middel te gebruik).

5. ONGEMAGTIGDE TOEGANG EN AKTIWITEITE

Hierdie artikel 5 is van toepassing op alle gebruike en gebruikers van craigslist, tensy CL spesifiek 'n uitsondering gemagtig het vir 'n spesifieke termyn vir 'n spesifieke gebruiker in 'n geskrewe ooreenkoms. CL het uitsluitlike en absolute goeddunke om enige uitsondering of uitsonderings op die bepalings in hierdie artikel 5 te magtig of te weier.

Om die integriteit en funksionaliteit van craigslist vir sy gebruikers te handhaaf, word besoek aan craigslist en/of aktiwiteite oor craigslist wat skadelik is vir, strydig is met of ontwrigtend is vir craigslist en/of sy gebruikers se voordelige gebruik en genieting van craigslist uitdruklik ongemagtig en verbode. Byvoorbeeld: sonder enige beperking:

Die versameling van craigslist-gebruikers se persoonlike inligting (waaronder onder andere e-posadresse, IP-adresse en foonnommers) word nie vir enige doel toegelaat nie.

Enige kopiŽring, samevoeging, vertoning, verspreiding, uitvoering of afgeleide gebruik van craigslist of inhoud wat op craigslist geplaas word hetsy regstreeks of deur middel van tussengangers (waaronder onder andere deur middel van spinnekoppe, robotte, kruipers, skrapers, rame iframe'e of RSS) is verbode. As 'n algemene uitsondering sal aldoelinternetsoekenjins en niekommersiŽle publieke argiewe daarop geregtig wees om craigslist te besoek sonder individuele skriftelike ooreenkomste met CL wat spesifiek 'n uitsondering op hierdie verbod magtig, indien die volgende i alle en individuele gevalle geld: (a) hulle bied 'n direkte skakel na die betrokke craigslist-webwerf, -diens, -forum of -inhoud; (b) hulle besoek craigslist vanaf 'n stabiele IP-adres met 'n maklik identifiseerbare agent; en (c) hulle voldoen aan CL se robots.txt-lÍer; met dien verstande egter dat CL hierdie beperkte uitsondering vir enige soekenjin of publieke argief (of enige persoon of entiteit wat op hierdie voorsiening vertrou om craigslist te besoek sonder dat hul eie skriftelike ooreenkoms met CL uitgevoer word) te enige tyd en na sy uitsluitlike goeddunke kan beŽindig nŠ skriftelike kennisgewing, waaronder onder andere per e-poskennisgewing.

Enige besoek of gebruik van craigslist om enige program, miniprogram of diens te ontwerp, te ontwikkel, te toets, by te werk, te bewerk, te verander, in stand te hou, te ondersteun, te bemark, te adverteer, te versprei of andersins beskikbaar te stel (waaronder onder andere enige apparaat, tegnologie, produk, rekenaarprogram, selfoonprogram, webwerf, of meganiese of persoonlike diens) wat toegang, gebruik en interaksie met craigslist in staat stel of bied (waaronder onder andere om inhoud te besoek, inhoud te plaas, inhoud te kruispos of inhoud te herpos, om op inhoud te reageer of daarop te antwoord, inhoud te verifieer, inhoud oor te dra, rekeninge te skep, rekeninge te verifieer, rekeninge te gebruik, om tegnologiese sekuriteitsmaatreŽls of beperkings te omseil en/of te outomatiseer, of inhoud te vlag) word verbied. Hierdie verbod geld spesifiek onder andere vir sagteware, programme, miniprogramme en dienste vir die gebruik op enige rekenaar en/of elektroniese, draadlose en/of selfoontoestel, -tegnologie of produk wat nou of in die toekoms bestaan.

As u craigslist besoek of craigslist-webbladsye of ander CL- intellektuele eiendom kopieer, vertoon, versprei, uitvoer of daarvan afgeleide werke skep, in weerwil van die TOU, of vir doeleindes wat strydig is met die TOU, is u toegang, kopiŽring, vertoning, verspreiding, uitvoering of afgeleide werk ongemagtig. Om enige tegnologiese beperking of veiligheidsmaatreŽl op craigslist of enige voorsiening van die TOU wat inhoud, gedrag, rekeninge en toegang beperk, te omseil, word uitdruklik verbied. Vir die doel van hierdie paragraaf stem u in dat gekaste kopieŽ van craigslist-webbladsye op u rekenaar of rekenaarbediener "kopieŽ" is ingevolge Copyright Act, 17 U.S.C. 101. Vir die doel van hierdie paragraaf stem u ook in dat CAPTCHA's en foonverifikasie "tegnologiese maatreŽls" is wat toegang effektief beheer tot kopieregbeskermde komponente en die regte van CL, op grond van 17 U.S.C. 1201.

Enige poging om alle of enige deel van craigslist te dekompileer, ontsaamstel of teruggenieer om enige bronkode of objekkode te identifiseer, verkry, kopieer of emuleer, word uitdruklik verbied.

Enige handelinge (waaronder onder andere die plasing van groot volumes inhoud) wat inkonsekwent is met die gebruik van craigslist in ooreenstemming met die TOU of wat die integriteit, funksionaliteit, werkverrigting, nut, bruikbaarheid, sein:geraas-verhouding of kwaliteit van alle of enige deel van craigslist op enige manier verswak of daarmee inmeng, word uitdruklik verbied.

Enige poging (hetsy suksesvol of nie) om by enige van bogenoemde ongemagtigde en verbode toegang en handelinge betrokke te raak, of dit in staat te stel, te induseer, aan te moedig, te veroorsaak of enige iemand anders bystaan om daarby betrokke te raak, word ook uitdruklik verbied en is 'n skending van die TOU.

6. GEBRUIKERKOMMUNIKASIE, -TRANSAKSIES, -INTERAKSIES, -DISPUTE EN -VERHOUDINGS

CL en CL-verteenwoordigers is nie partye by, het geen betrokkenheid by en belang in, maak geen voorstellings of waarborge oor, en het geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige kommunikasie, transaksies, interaksies, dispute of enige verhoudings hoegenaamd tussen u en enige ander gebruiker, persoon of organisasie ("u interaksie met andere") nie. U moet enige nodige, toepaslike, verstandige of oordeelkundige ondersoek, navraag, navorsing en ander ondersoek doen oor u interaksies met andere.

U stem in om CL en CL-verteenwoordigers te vrywaar en skadeloos te stel van en teen enige derdeparty-eis, handelingoorsaak, eis of skade oor of uit u interaksie met andere. Hierdie vrywaringverpligting sluit in betaling van enige prokureurs se fooie en koste wat deur CL of CL-verteenwoordigers aangegaan is.

7. FOOIE

CL mag 'n fooi hef om inhoud te plaas of vir ander funksies, produkte, dienste of lisensies. U is teenoor CL verantwoordelik vir enige fooie wat van toepassing is op inhoud wat u plaas, of vir ander funksies, produkte, dienste of lisensies wat u koop of wat deur u rekening gekoop word. U magtig CL of sy aangewese betalingverwerker om geld van u gespesifiseerde kredietkaart, debietkaart of ander betaalmetode te hef vir sodanige fooie.

Tensy anders vermeld is alle fooie is in Amerikaanse dollar, en alle heffings sal gemaak word in Amerikaanse dollar. Enige toepaslike verkoops- of ander belasting is bykomend tot die vermelde fooi. Valutabetalings en buitelandse transaksiefooie is gebaseer op u ooreenkoms met die verskaffer van u kredietkaart of ander betaalmetode.

Behalwe soos deur die wet vereis is alle gelde nieterugbetaalbaar, waaronder onder andere in situasies waar betaalde plasings deur CL of deur middel van 'n gemeenskapvlag verwyder word. Betalings en aankope mag nie deur die gebruiker gekanselleer word nie, behalwe soos deur die wet vereis. CL behou egter die reg om enige aankoop of poging tot aankoop te enige tyd na sy uitsluitlike goeddunke te weier of te beŽindig. U verstaan en stem in dat as u 'n betaaltransaksie met u kredietkaart, debietkaart of ander betaalmetode magtig, maar u betaling vir enige rede verwerp word, u gebruik van daardie transaksiebedrag dalk vir 'n paar dae ingekort kan wees.

8. ONTKENNING

U BESOEK, GEBRUIK EN AFHANKLIKHEID VAN CRAIGSLIST EN INHOUD WAT DEUR CRAIGSLIST BESOEK IS, IS HEELTEMAL OP U EIE RISIKO. CRAIGSLIST (WAARONDER ONDER ANDERE DIE WEBWERWE, PROGRAMME, DIENSTE, FORUMS EN INHOUD WAT VIA DIE WEBWERWE, PROGRAMME, DIENSTE EN FORUMS BESOEK WORD) WORD VOETSTOOTS OF VOLGENS BESKIKBAARHEID VOORSIEN, SONDER ENIGE WAARBORGE VAN ENIGE AARD.

ALLE UITDRUKLIKE EN GEŌMPLISEERDE WAARBORGE (WAARONDER ONDER ANDERE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N BEPAALDE DOEL EN NIESKENDING VAN EIENDOMSREGTE) WORD UITDRUKLIK ONTKEN.

SONDER OM DIE VOORAFGAANDE IN TE PERK, ONTKEN CL OOK ALLE WAARBORGE VIR OF OOR: (a) DIE SEKURITEIT, BETROUBAARHEID, TYDIGHEID, AKKURAATHEID EN WERKVERRIGTING VAN CRAIGSLIST EN INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK WORD; (b) REKENAARWURMS, VIRUSSE, SPIOENWARE, REKLAMEWARE EN ENIGE ANDER WANWARE, KWAADWILLIGE KODE OF SKADELIKE INHOUD OF KOMPONENTE WAT BESOEK, ONTVANG OF VERSPREI WORD DEUR, OOR OF AS GEVOLG VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS; (c) ENIGE TRANSAKSIES OF POTENSIňLE TRANSAKSIES, GOED OF DIENSTE WAT BELOWE IS OF VERRUIL IS, INLIGTING OF ADVIES WAT AANGEBIED WORD OF VERRUIL IS, OF ANDER INHOUD, INTERAKSIES, VOORSTELLINGS OF KOMMUNIKASIE DEUR, OOR OF UIT GEBRUIK VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS (WAARONDER ONDER ANDERE BESOEKE VIA ENIGE SKAKELS OP CRAIGSLIST OF IN INHOUD).

HIERDIE ONTKENNINGS SAL TOEGEPAS WORD IN SOVERRE DIE WET DIT TOELAAT.

Sommige jurisdiksies laat nie ontkenning van geÔmpliseerde waarborge toe nie. In sulke jurisdiksies kan sommige van die voorafgaande ontkennings oor geÔmpliseerde waarborge dalk nie van toepassing wees nie.

9. BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

CL EN CL-VERTEENWOORDIGERS SAL ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE BESOEK, GEBRUIK OF AFHANKLIKHEID VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS DEUR U OF ENIGE IEMAND ANDERS, OF VIR ENIGE TRANSAKSIES, KOMMUNIKASIE, INTERAKSIES, DISPUTE OF VERHOUDINGS TUSSEN U EN ENIGE ANDER PERSOON OF ORGANISASIE WAT VOORTSPRUIT UIT OF OOR CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS WAARONDER ONDER ANDERE AANSPREEKLIKHEID VIR INJUNKTIEWE VERLIGTING ASOOK VIR ENIGE LEED, BESERING, VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD WAT OPGEDOEN IS DEUR U OF ENIGE IEMAND ANDERS (WAARONDER ONDER ANDERE DIREKTE, INDIREKTE, TOEVALLIGE, SPESIALE, GEVOLGLIKE, STATUT RE, MORELE OF BESTRAFFENDE SKADEVERGOEDING, SELFS INDIEN CL OF ENIGE CL VERTEENWOORDIGER VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE VERTEL IS). HIERDIE BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEAG (MAAR IS NIE BEPERK NIE TOT) OF DIE BEWEERDE AANSPREEKLIKHEID, LEED, BESERING, VERLIES OF SKADE ONTSTAAN HET UIT GEMAGTIGDE OF ONGEMAGTIGDE BESOEK AAN OF GEBRUIK VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS; ENIGE ONVERMOň OM CRAIGSLIST TE BESOEK OF TE GEBRUIK OF INHOUD VIA CRAIGSLIST TE BESOEK; OF ENIGE VERWYDERING, SKRAPPING, BEPERKING, VERANDERING, ONDERBREKING, OPSKORTING, STAKING OF BEňINDIGING VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK WORD.

HIERDIE BEPERKINGS IS OOK VAN TOEPASSING OP SKADE WAT SPRUIT UIT ENIGE TRANSAKSIES OF POTENSIňLE TRANSAKSIES, GOED OF DIENSTE WAT BELOWE IS OF VERRUIL IS, INLIGTING OF ADVIES WAT AANGEBIED WORD OF VERRUIL IS, OF ANDER INHOUD, INTERAKSIES, VOORSTELLINGS OF KOMMUNIKASIE DEUR, OOR OF UIT GEBRUIK VAN CRAIGSLIST OF INHOUD WAT VIA CRAIGSLIST BESOEK IS (WAARONDER ONDER ANDERE BESOEKE VIA ENIGE SKAKELS OP CRAIGSLIST OF IN INHOUD).

U stel hiermee CL en elkeen van die CL-verteenwoordigers, en hul onderskeie filiale, affiliate, opvolgers, voorgangers, regverkrygendes, erfgename, diensverskaffers en verskaffers vry van alle sake, eise en skade van enige aard ook al, hetsy bekend en onbekend, direk en indirek, vermoed en onvermoed, openbaar gemaak en nie openbaar gemaak, wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met craigslist of inhoud wat via craigslist besoek is, of enige interaksie met andere wat voortspruit uit of oor craigslist of inhoud wat via craigslist besoek is, en u doen uitdruklik afstand van die bepalings van California Civil Code Section 1542 (en enige soortgelyke wette in ander jurisdiksies), wat as volg voorsiening maak: "'n Algemene vrystelling is nie van toepassing op eise wat die skuldeiser nie weet of vermoed in sy guns bestaan tydens uitvoering van die vrystelling nie, wat indien dit aan hom bekend sou wees sy betaling by die debiteur wesenlik sou affekteer."

HIERDIE BEPERKINGS SAL TOEGEPAS WORD IN SOVERRE DIE WET DIT TOELAAT.

10. KENNISGEWING VAN EISE VAN SKENDING

As u meen dat u werk op 'n manier gekopieer is wat 'n kopieregskending is of dat u intellektuele eiendomsregte (insluitend handelsmerkregte) anders geskend is, volg die aanwysings vir skriftelike kennisgewing by:

http://www.craigslist.org/about/infringement.claims

11. INJUNKTIEWE VERLIGTING

U erken en stem in dat enige oortreding of skending van die TOU vir CL onmiddellike en onherstelbare leed en skade kan veroorsaak; gevolglik, nieteenstaande enige ander voorsiening van die TOU of ander toepaslike wetlike vereistes, het CL die reg om en mag hy na sy goeddunke onmiddellik voorlopige injunktiewe verligting verkry (waaronder onder andere tydelike inperkingsbevele) en permanente injunktiewe verligting eis vir van enige oortreding of skending van die TOU. Benewens enige en alle ander regsmiddele wat aan CL in die wet of in ekwiteit beskikbaar is, mag CL spesifieke uitvoering van enige bepaling in die TOU eis, waaronder onder andere per voorlopige of permanente injunksie.

12. SKADE

Benewens enige injunktiewe verligting stem u in om aan CL die totale bedrag van alle werklike skade te betaal (waaronder onder andere direkte, indirekte, gevolglike en toevallige skade) wat veroorsaak is deur enige skending van die TOU waarvoor u verantwoordelikheid dra; BEHALWE: u erken dat vir sekere TOU-skendings dit uiters moeilik of onmoontlik sou wees om die werklike skade te kwantifiseer. Gevolglik stem u in om by sodanige TOU-skendings die bedrag van gelikwideerde skade aan CL te betaal, soos omskryf in die volgende skedule:

http://www.craigslist.org/about/liquidated.damages

Voorts stem u in dat die bedrae gelikwideerde skade wat hierin beskryf word billike skattings is van CL se skadevergoeding vir sodanige skendings, en dat gelikwideerde skadevergoeding vir skending van die TOU kumulatief is en sal wees.

13. PRIVAATHEID

CL is 'n privaatheidsbeleid opgestel wat die versameling, gebruik, en die openbaarmaking van gebruikerinligting dek:

http://www.craigslist.org/about/privacy.policy

14. DIVERSE

Hierdie TOU vorm die volledige ooreenkoms tussen u en CL, en vervang enige vorige geskrewe of verbale ooreenkoms. Benewens die CL-verteenwoordigers (wat uitdruklik ingesluit word as benoemde derdeparty-begunstigdes van die TOU) is daar geen derdeparty-begunstigdes by die TOU nie.

Enige en alle eise, handelingoorsake of dispute (ongeag teorie) tussen u en CL wat voortspruit uit of verwant is aan die TOU, craigslist of inhoud wat via craigslist besoek is, sal bestuur word volgens die wette van die deelstaat KaliforniŽ, sonder om ag te slaan op konflik- of keusereg-beginsels. U en CL stem saam in dat enige sodanige eise, handelingsoorsake of dispute uitsluitlik oorweeg sou word in howe in die munisipaliteit van San Francisco, KaliforniŽ, en u en CL stem in om te onderwerp aan die persoonlike en eksklusiewe jurisdiksie van sodanige howe. U stem verder in dat, ongeag enige statuut of die wet tot die teendeel, u enige sodanige eis of handelsoorsake binne een jaar na sodanige eis moet indien, of anders sal dit vir ewig uitgesluit wees. Indien enige voorsiening van die TOU deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie bevind word as onafdwingbaar, sal alle ander voorsienings van die TOU steeds volledig van krag en in effek bly.

15. TERUGVOER

Kommentaar op hierdie TOU is welkom in die CL-terugvoerforum:

http://forums.craigslist.org/?forumID=8